Mechanism of [2+2] photocycloaddition in norbornadiene

Project category
Other projects
Grant awarded
10.000,00 HRK

Fotokemijska reakcija transformacije norbornadiena u napeti kavezasti ugljikovodik kvadriciklan primjer je jednostavnog i direktnog iskorištavanja sunčevog zračenja kojim se pohranjuje velika količina sunčeve energije (89 kJ/mol). Nažalost reakcija još nema tehnološku primjenu zbog nekoliko vrlo značajnih nedostataka kao što su područje apsorpcije izvan idealnih 400-600 nm i vrlo mali kvantni prinos fotokemijske reakcije (~0.05). Mehanizam nije u potpunosti razjašnjen. Eksperimentalno je utvrđena ultrabrza deaktivacija singletnog stanja (za manje od 500 fs) u nekoliko uzastopnih koraka koja onemogućuje veće kvantno iskorištenje i postulira postojanje stožastih presjecišta ploha potencijalnih energija duž reakcijskog puta. Do sada nema kvantno kemijskih računa visoke razine kojima bi se ta križišta i potencijalne plohe detaljno opisale. Stoga je glavni cilj ovog projekta karakterizacija topologije ploha potencijalnih energija uključenih singletnih pobuđenih stanja duž reakcijskog puta, pronalaženje i opis stožastih presjecišta te simuliacija dinamike procesa u plinskoj fazi. Očekuje se da će dobiveni rezultati omogućiti modifikaciju i racionalniji dizajn norbornadien/kvadriciklan transformacije, proširivanje biblioteke derivata norbornadiena te ukazati na najbolje kandidate za potencijalnu sintezu i daljnje testiranje sustava za pohranu energije

Project leader / principal investigator
Ivana Antol

Ivana Antol, Dr.

research associate +385 1 456 1008