C-14 i Cs-137 u sedimentima – usporedba metoda i primjena na recentne sedimente

Project start date
01/01/2011
Project end date
31/12/2012
Status
Finished
Project category
Bilateralna znanstveno-istraživačka suradnja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa

Jedan dio ovog predloženog projekta odnosi se na određivanje profila 14C i 137Cs u recentnim jezerskim sedimentima s područja Plitvičkih jezera u Hrvatskoj. Usporedbom profila izotopa 14C i 137Cs u jezerskim karbonatnim sedimentima moguće je odrediti kašnjenje 14C povišenja u odnosu na atmosferski "bomb peak" (važno za znanstveno proučavanje prirodnog ciklusa ugljika), te brzinu sedimentacije recentnog sedimenta (važno za praćenje promjena u ekološkom sustavu Plitvičkih jezera i za procjene ekološke ugroženosti jezerskih sustava).

Drugi dio ovog projekta odnosi se na praćenje 14C aktivnosti u okolišu (atmosferi i biosferi). Takav monitoring pomaže nam da: 1) pratimo globalnu 14C aktivnost, i 2) uočimo lokalna odstupanja uslijed intenzivnog korištenja fosilnih goriva (koja ne sadrže 14C) ili uslijed ispuštanja efluenata iz nuklearnih postrojenja/elektrana. Cilj ovog dijela projekta je uvođenje 14C metode na PMF-u u Novom Sadu za praćenje 14C u okolišu, harmonizacija metoda pripreme uzoraka i mjernih procedura, te međulaboratorijska interkomparacija.

Project leader / principal investigator
Ines Krajcar Bronić

Ines Krajcar Bronić, dr.sc.

senior scientist, tenure position +385 1 457 1271