Partnerstvo i suradnja s IRB-om može uključivati ova područja

Gospodarstvo

Suradnja znanosti s gospodarstvom i industrijom donosi brojne komparativne prednosti. S jedne strane omogućuje tvrtkama optimalan model istraživanja i razvoja za koji same često teško pronalaze sredstva za ulaganje, a s druge strane vrlo kvalitetni znanstvenici u hrvatskim institutima imaju priliku biti prepoznati i odgovarajuće nagrađeni. Partnerstvo i suradnja s IRB-om može uključivati ova područja: napredni materijali, nanotehnologija i proizvodna tehnologija, biotehnologija, energija i obnovljivi izvori, zaštita okoliša, ICT i fotonika.

data sheet
Usluge i ekspertize

Usluge i ekspertize

Znanje, stručnost i multidisciplinarni pristup u rješavanju raznolikih problema, projektni zadaci te usluge koje su na raspolaganju u mnogobrojnim laboratorijima i zavodima Instituta Ruđer Bošković čine veliki potencijal za suradnju s tvrtkama.

više »
Ponuda intelektualnog vlasništva

Ponuda intelektualnog vlasništva

Tvrtke koje svoje poslovanje temelje na patentima ili licencama djeluju na tržištu koje zahtijeva interdisciplinarnu suradnju, namećući znanje kao glavnu komparativnu prednost.

više »
Inovacije

Inovacije

Portfelj intelektualnog vlasništva IRB-a sadrži inovacije zaštićene patentom ili patentnom prijavom iz različitih područja znanosti s komercijalnim potencijalom.

više »
Savjet za gospodarstvo

Savjet za gospodarstvo

Svrha ovog Savjeta je da na tjednoj bazi ispituje sve mogućnosti koje IRB ima s obzirom na suradnju s gospodarstvom i predlaže ravnatelju konkretne korake i strategije.

više »
Ruđer inovacije

Ruđer inovacije

Tvrtka Ruđer Inovacije (RI) počela je s djelovanjem početkom 2007. godine kao tvrtka kći Instituta Ruđer Bošković s ciljem poticanja suradnje i partnerstva istraživačkih instituta, fakulteta i inovatorske zajednice s tvrtkama iz gospodarstva.

više »