Emeritusi

Zaslužni znanstvenici Instituta Ruđer Bošković svojim su znanstveno-akademskim djelovanjem i ugledom zadužili ne samo svoj institut, već i širu hrvatsku znanstvenu i akademsku zajednicu.

Počasno znanstveno zvanje zaslužnog znanstvenika Instituta Ruđer Bošković Upravno vijeće IRB-a u skladu sa strogim međunarodno definiranim kriterijima dodjeljuje znanstvenim savjetnicima svjetskog renomea.

Oni su svojim radom te uspješnim znanstvenim aktivnostima u brojnim segmentima znanstveno-akademskog djelovanja, od sudjelovanja u obrazovanju, vođenju međunarodnih znanstvenih projekata, patentiranju, autorstvu ili koautorstvu na sveučilišnim udžbenicima, knjigama i monografijama, uredništvu svjetski poznatih knjiga, istaknutih funkcija i članstva u međunarodnim udrugama, predavanjima i organizacijama u sklopu međunarodnih znanstvenih skupova ili važnim funkcijama u tijelima iz područja znanosti, zadužili, kako Institut Ruđer Bošković, tako i širu hrvatsku znanstvenu i akademsku zajednicu.

Prepoznavanje i nagrađivanje zaslužnih znanstvenika dio je nastojanja usmjerenih na pozicioniranje hrvatske znanosti na karti svijeta i simbol potpore visokoj razini našeg znanstvenog rada i izvrsnosti.