Napredno pretraživanje

Kontaktirajte nas

Ured za odnose s javnošću

+385 1 457 1269

Broj pronađenih osoba: 903

Administrativne, stručne i tehničke službe
Odjel za investicijsku izgradnju i održavanje

E-mail: Adela.Belinic@irb.hr

Tel: +385 1 456 0945

Int tel: 1595

Soba: Kotlovnica

Aleksandar Višnjevac, dr. sc.

viši znanstveni suradnik

E-mail: aleksandar.visnjevac@irb.hr

Tel: +385 1 457 1203

Int tel: 1264 1335

Soba: Krilo 3/114

E-mail: Alemka.Hrelja@irb.hr

Tel: +385 52 804 700

Int tel: 700

Soba: Rovinj

Administrativne, stručne i tehničke službe
Odjel za opće poslove i nabavu

E-mail: alen@irb.hr

Tel: +385 1 456 0938

Int tel: 1711

Soba: Krilo 1/Podrum