Napredno pretraživanje

Kontaktirajte nas

Ured za odnose s javnošću

+385 1 457 1269

Broj pronađenih osoba: 899

E-mail: abra@irb.hr

Tel: +385 1 456 1190

Int tel: 1490 1846

Soba: Krilo 4/9B

Administrativne, stručne i tehničke službe
Odjel za investicijsku izgradnju i održavanje

E-mail: Adela.Belinic@irb.hr

Tel: +385 1 456 0945

Int tel: 1595

Soba: Kotlovnica

Aleksandar Višnjevac, dr. sc.

viši znanstveni suradnik

E-mail: aleksandar.visnjevac@irb.hr

Tel: +385 1 457 1203

Int tel: 1264 1335

Soba: Krilo 3/114

E-mail: Alemka.Hrelja@irb.hr

Tel: +385 52 804 700

Int tel: 700

Soba: Rovinj

Administrativne, stručne i tehničke službe
Odjel za opće poslove i nabavu

E-mail: Alen.Krupljanic@irb.hr

Tel: +385 1 457 1205

Int tel: 1211 1219

Soba: Portirnica/Porta

E-mail: alen@irb.hr

Tel: +385 1 456 0938

Int tel: 1711

Soba: Krilo 1/Podrum

E-mail: ahozic@irb.hr

Soba: Planinska 1

mikroskopija atomskih sila (eng. AFM)

Amir Dubravić, dr.sc.

viši asistent

E-mail: amir.dubravic@irb.hr

Tel: +385 1 456 0985

Int tel: 1364

Mob: 099 667 0702

Soba: Pomoćni objekt 2/9

Biomehaničke analize×
Projektiranje elektromagnetskih terapijskih protokola

Ana Čipak Gašparović, dr.sc.

viši znanstveni suradnik

E-mail: Ana.Cipak@irb.hr

Tel: +385 1 456 1017

Int tel: 1520 1705

Soba: Biologija 2/19