Kapitalna oprema

Kapitalna oprema

U Institutu je smještena kapitalna znanstvena oprema velike vrijednosti koja služi istraživanjima, ne samo za znanstvene projekte "Ruđera", već i za akademsku zajednicu u Republici Hrvatskoj, kao i za potrebe gospodarstva.

 

Popis instrumenata po vrstama

Instrumenti za karakterizaciju

Mikroskopije

Spektrometrije

Drugi instrumenti za karakterizaciju

  • Laserski uređaj za određivanje veličine čestica LS 13 320 Coulter

Instrumenti za sintezu i modifikaciju materijala

Instrumenti za biomedicinska istraživanja

Akceleratori i zračenje

Modeliranje i vizualizacija

 

Popis instrumenata po kategorijama IRB-a

I i II kategorije:

III kategorija: