Umjeravanja u polju zaštite od ionizirajućeg zračenja

Nacionalni umjerni laboratorij HMI/IRB-SSDL Sekundarni standardni dozimetrijski laboratorij je akreditirani je umjerni laboratorij prema normi HR EN ISO/IEC 17025:2007 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu potvrde o akreditaciji broj 2434 za sljedeće metode:

  • kerma u zraku u rasponu od 10 mGy do 10 Gy
  • brzina kerme u zraku u rasponu od 0,4 Gy/h do 10 Gy/h
  • apsorbiranu dozu u vodi u rasponu od 10 mGy do 10 Gy
  • brzinu apsorbirane doze u vodi u rasponu od 0,4 Gy/h do 10 Gy/h

Nacionalni umjerni laboratorij HMI/IRB-SSDL Sekundarni standardni dozimetrijski laboratorij je nositelj državnog etalona za kermu u zraku i apsorbiranu dozu u vodi.

Nudimo usluge:

  • umjeravanja prvenstveno ionizacijskih komora u radioterapiji, ali drugih uređaja u naprijed navedenom opsegu doza
  • umjeravanja radioloških detektora (nije dio akreditiranog područja, ali je osigurana sljedivost prema primarnom standardu)
  • vršimo umjeravanja i drugim izvorima ionizirajućeg  zračenja koji pokrivaju niže opsege doza te rendgen uređaje koje proizvode ionizirajuće zračenja pri rasponu visokog napona 20 kV do 300 kV

Potvrda o akreditaciji

2434-20170207 1,41 MB / pdf

Kontakt

Maja Vojnić Kortmiš

Maja.Vojnic-Kortmis@irb.hr
+385 1 457 1256
+385 98 974 0020