Microflex LT MALDI TOF spektrometar masa

Microflex LT MALDI TOF spektrometar masa

Ionski izvor: matricom potpomognuta ionizacija laserskom desorpcijom
Analizator: spektrometar masa s vremenom proleta

Institucija

Institut Ruđer Bošković

Bijenička cesta 54

10000

Zagreb

Hrvatska

Lokacija

Zavod za fizičku kemiju

Laboratorij za kemijsku kinetiku i atmosfersku kemiju

Zagreb

Bijenička cesta 54

III krilo, 1. kat, soba 201

Kontakt

Snježana Kazazić

dr. sc.

Institut Ruđer Bošković

+385-1-4680 096

+385-1-4680 245

Web stranice
https://sestar.irb.hr/instrumenti_show.php?ID=57