Analiza nelinearnih komponenata s primjenama u kemometriji i patologiji

Glavno istraživačko pitanje projekta vezano je uz (ne)mogućnost razdvajanja većeg broja koreliranih skrivenih varijabli iz malog broja nelinearnih mjerenja. Uz formulaciju problem razdvajanja u Hilbertovom prostoru te odgovarajuću razinu rijetkosti skrivenih varijabli odgovor je pozitivan. Algoritmi izdvajanja koreliranih skrivenih varijabli mogu se upotrijebiti u procesu identifikacije biomarkera iz spektara mase i spektara NMR bioloških uzoraka, te na analizu nebojenih histoloških preparata što se može koristiti kao asistiranje patologu u postavljanju dijagnoze.

Glavni istraživač
Ivica Kopriva

Ivica Kopriva, dr. sc.

znanstveni savjetnik +385 1 457 1286
Kategorija
NZZ_HrZZ
Područje
Istraživački projekti
Zavod ili Centar
ZLAIR
Iznos financiranja
997.599,00 HRK
Datum početka
01.12.2012.
Datum završetka
30.11.2015.