Bibliografija CIM-a

Bibliografija Centra za istraživanje mora u Rovinju obuhvaća razdoblje od 1956. – 2010. godine. Za potrebe izrade bibliografije korištene su slijedeće baze podataka:

  • internacionalna baza Web of science
  • nacionalna baza bib.irb.hr
  • Godišnji izvještaj Instituta "Ruđer Bošković"
  • Izvještaji kongresnih priopćenja CIESM.

Bibliografiju i analizu izradila je dr.sc. Nevenka Bihari, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju.

Bibliografija CIM-a.pdf