LESB

Laboratorij za ekologiju i sistematiku bentosa

Problematika rada Laboratorija za ekologiju i sistematiku bentosa (LESB) obuhvaća temeljna i primjenjena istraživanja s područja biologije i ekologije mora. Istraživanja se odnose na sistematiku i ekologiju bentoskih organizama (makrofitobentos, meiofauna, makrofauna) i zajednica te  bioraznolikost bentosa Jadranskog mora.

Voditelj laboratorija

dr.sc. Ana Travizi

+385 52 804 769
Fax: +385 52 804 780
left right

Misija i vizija Laboratorija za ekologiju i sistematiku bentosa (LESB)

 • Znanstveni  doprinos  poznavanju taksonomije i ekologije  BENTOSKE FLORE i  FAUNE 
 • Doprinos poznavanju  strukture,  funkcije,  prostorne raspodjele, prostorno-vremenske dinamike i BIORAZNOLIKOSTI BENTOSKIH ZAJEDNICA
 • Ostvarenje  temeljnih  znanstvenih preduvjeta  za   istraživanje   BIORAZNOLIKOSTI Jadranskog mora:  INVENTARIZACIJA i KARTIRANJE   bentoskih vrsta,  zajednica i staništa; ažuriranje, unapređenje, revizija  i dopuna   TAKSONOMSKE  LISTE  JADRANSKIH BESKRALJEŠNJKA
 • Ostvarenje   znanstvenih preduvjeta  za  TAKSONOMSKA i EKOLOŠKA  istraživanja, te istraživanja BIORAZNOLIKOSTI: taksonomske  ekspertize; održavanje, revizija i ažuriranje  povjesne/aktualne ZBIRKE BENTOSKIH BESKRALJEŠNJAKA  JADRANSKOG MORA CIM-a Rovinj
 • Istraživanja usmjerena  ka boljem razumijevanju  dugoročnih promjena bentoskih zajednica, te općenito, dugoročnih i aktualnih promjena u ekosustavu Jadranskog mora (ekosustavni pristup)
 • Detekcija i kvantifikacija prirodnih i antropogenih utjecaja na bentos Jadranskog mora
 • Osiguravanje znanstvene podloge za  PROCJENU KVALITETE  MORSKOG OKOLIŠA  te  NACIONALNU IMPLEMENTACIJU NATURE  2000 i DIREKTIVA  EUROPSKE UNIJE  (Okvirna Direktiva o Vodama, Direktiva o Staništima, Okvirna Direktiva o Morskoj Strategiji)

Temeljna i primijenjena istraživanja:

 • Sistematika, ekologija i biogeografija  makrofitobentosa (alge i morske cvjetnice) te  važnijih predstavnika bentoske meiofaune (Nematoda) i makrofaune (Gastropoda,  Bivalvia, Polychaeta)
 • Struktura i dinamika bentoskih zajednica priobalnog područja i otvorenih voda s posebnim osvrtom na osjetljiva ugrožena i zaštićena  područja Jadranskog mora.
 • Bioraznolikost bentoskih zajednica i bentoskih staništa Jadranskog mora.
 • Utjecaj prirodnih ekoloških faktora (salinitet, temperatura, kisik, granulometrijski sastav itip sedimenta...) na bentoske zajednice Jadranskog mora.
 • Utjecaj antropogenih faktora  (eutrofikacija, marikultura, urbana i industrijska onečišćenja,gradnja   priobalne infrastrukture, pomorski   promet, eksploatacija plina, degradacija hridinastog i sedimentnog dna  primjenom  invazivnih alata i postupaka, fragmentacija i destrukcija staništa
Bioraznolikost bentoskih zajednica u Jadranu:prirodni i antropogeni utjecaji

Bioraznolikost bentoskih zajednica u Jadranu:prirodni i antropogeni utjecaji

Glavni istraživač / voditelj: Ana Travizi

Jedan od prioritetnih zadataka na svim razinama, od lokalne i nacionalne preko regionalne do globalne je istraživanje bioraznolikosti bentoskih zajednica kao najboljeg pokazatelja stanja očuvanosti okoliša i najpouzdanijeg indikatora negativnih promjena uzrokovanih prirodnim i antropogenim čimbenicima.

više »