Određivanje markera i biomarkera onečišćenja u morskoj vodi, sedimentu i organizmima

Određivanje markera i biomarkera onečišćenja u morskoj vodi, sedimentu i organizmima

Morska voda, sediment i dagnja: testovi toksičnosti i genotoksičnosti.

Biomarkeri u dagnji: cjelovitost i popravak DNA, stabilnost lizosomalnih membrana, aktivnost enzima (metalotioneini, acetilkolin esteraze, DNAze)