LBNR

Laboratorij za morsku nanotehnologiju i biotehnologiju

Laboratorij za morsku nanotehnologiju i biotehnologiju (LMNB) bavi se znanostima i tehnologijama iz područuje naprednih materijala i njihovog utjecaja na morski okoliš.

Daniel Mark Lyons

Voditelj laboratorija

Prof. dr. sc. Daniel Mark Lyons

+385 52 804 725
Fax: +385 52 804780
left right

Laboratorij za morsku nanotehnologiju i biotehnologiju (LMNB) bavi se znanostima i tehnologijama iz područuje naprednih materijala i njihovog utjecaja na morski okoliš. Provode se fundamentalna i primijenjena interdisciplinarna istraživanja u različitim područjima, kao što je istraživanje prirodnih materijala iz morskog okoliša, ponašanje i distribucija antropogenih materijala, te se razvijaju novi materijali i tehnologije za istraživanje suvremenih problema u znanosti o moru.

Istraživanje prirodnih materijala doprinosi boljem razumijevanju temeljnih bioloških i fizioloških mehanizama procesa biomineralizacije u morskih organizama, proučavaju se kako biomolekule poput proteina i enzima kontroliraju nastanak i rast biominerala, te stvaranje materijala sa boljim mehaničkim svojstvima. Također se provode teoretska i eksperimentalna istraživanja utjecaja promjene abiotičkih čimbenika (temperatura, alkalinitet, antropogeno onečišćenje) na procese biomineralizacije, te prilagodbe organizama na stres (enzim ugljikova anhidraza i Hsp proteini).

Umjetno proizvedeni nanomaterijali, kao nusprodukt ljudske djelatnosti u sve većoj mjeri dospijevaju u okoliš. Laboratorij provodi istraživanja kako bi se utvrdila fizikalno-kemijska svojstva nanomaterijala načinjenih od metala, metalnih oksida i polimera. Nanomaterijali su prisutni u području obale i ušća te otvorenom moru te se prati njihovo ponašanje u vodenom stupcu, sedimentu i utjecaj na organizme. Važan dio naših istraživanja je otkrivanje interakcija nanomaterijala s biljnim i životinjskim organizmima, od fitoplanktona pa do morskih ježinaca. Istražuje se utjecaj nanomaterijala na stanične procese i razvojne stadije organizama.

Drugi značajan antropogeni materijal koji se unosi u morski okoliš su radionuklidi. U sjevernom Jadranu (morska voda, sediment i organizmi) dugoročno se prati koncentracijska aktivnost gama radionuklida posebno Cs-137. Istraživanja su usmjerena na praćenje dugoročnih trendova i utjecaja umjetne radioaktivnosti na organizme, te procjene radioekološkog stanja morskog okoliša.

Laboratorij također provodi primijenjena istraživanja na razvoju senzora za morske toksine, zasnovane na opto-elektroničkim svojstvima posebno dizajniranih nanomaterijala, ali i nanostrukturirane aktivne filmove koji imaju ulogu u sprječavanju obraštaja. Laboratorij je uključen u razvoj novih instrumenata i tehnoloških platformi za detekciju i karakterizaciju nanomaterijala u kompleksnim matricama, kao što su morska voda, sediment i organizmi. Ovakvi sustavi mogu se koristiti za procjenu rizika i reference za zakonske regulative u ovom području morskog okoliša.

U Laboratoriju za morsku nanotehnologiju i biologiju provode se međunarodno kompetitivna istraživanja, pružajući tako stimulativnu okolinu za razvoj karijere mladih istraživača, ujedno njegujući suradnju sa domaćim i stranim znanstvenicima.

Daniel Mark Lyons
Prof. dr. sc.

Viši znanstveni suradnik
Voditelj laboratorija
+385 52 804 725
725

Dijana Pavičić-Hamer
dr.sc.

znanstveni suradnik
+385 52 804 732
732
+385 91 780 8888
Procesi biomineralizacije morskih organizama

Procesi biomineralizacije morskih organizama

Glavni istraživač / voditelj: Davorin Medaković

Biomineralizacija je složen skup biokemijskih i fizioloških procesa tijekom kojih živi organizmi stvaraju čvrste strukture-biominerale. U morskim organizmima procesi biomineralizacije započinju u ranim embrionalnim razvojnim stadijima, odvijaju se tijekom čitavog životnog ciklusa, a očituju se u kalcifikaciji, dekalcifikaciji i polimorfnim promjenama minerala u tkivima, ljušturama ili skeletima.

više »
Procesi biomineralizacije tijekom embrialnog razvoja morskih organizama: puževi, školjkaši i ježinci

Procesi biomineralizacije tijekom embrialnog razvoja morskih organizama: puževi, školjkaši i ježinci

Glavni istraživač / voditelj: Daniel Mark Lyons

Ovaj projekt, koji je usmjeren k izučavanju i usporedbi biološkog i anorganskog aspekta biomineralizacije tijekom embrionalnog razvoja školjkaša, glavonošaca i morskih ježinaca, karakterizacije tih naprednih materijala i istraživanje proteoma, predstavlja osnovu daljnjeg unaprijeđenja i razvoja fundamentalnih i sveobuhvatnih modela biomineralizacije.

više »
Razvoj nanotehnoloških senzora bioloških makromolekula

Razvoj nanotehnoloških senzora bioloških makromolekula

Glavni istraživač / voditelj: Daniel Mark Lyons

Školjkaši predstavljaju značajan dio hrvatske i svjetske ribarnice, međutim njihova osjetljivost na kontaminacije toksinima raznih algi rezultira povremenim trovanjem hranom kod ljudi. Upravo iz tog razloga njihova je komercijalna vrijednost u stalnom riziku.

više »
Image source: http://www.smartnano.org/

Sensitive MeAsuRmenT, detection and identification of engineered NANO particles in complex matrices

Glavni istraživač / voditelj: Daniel Mark Lyons

Nanotehnologija ima velik utjecaj na mnoge industrijske grane, a primjena nanočestica bilježi u trajni porast u različitim poljima, od industrije boja i automobilske industrije do primjene u predmetima opće uporabe, kao što su to kreme za sunčanje i osvježivaći zraka, te biologije i medicine.

više »