Sensitive MeAsuRmenT, detection and identification of engineered NANO particles in complex matrices

Image source: http://www.smartnano.org/
Datum početka projekta
01.06.2012.
Datum kraja projekta
31.05.2016.
Status
Završen
Kategorija projekta
Sedmi okvirni program za razvoj i istraživanje
Ugovoreni iznos financiranja
161516 EUR
Više informacija
http://www.smartnano.org

Nanotehnologija ima velik utjecaj na mnoge industrijske grane, a primjena nanočestica bilježi u trajni porast u različitim poljima, od industrije boja i automobilske industrije do primjene u predmetima opće uporabe, kao što su to kreme za sunčanje i osvježivaći zraka, te biologije i medicine. Za pravilnu procjenu sudbine i potencijalnih sigurnosnih rizika povezanih s nanočesticama potrebno ih je moći detektirati, identificirati i kvantificirati. Taj je zadatak tim teži jer su same umjetno sintetizirane nanočestice (engl. Engineered Nanoparticles; ENPs) vezane na različite nosače kompleksnih struktura od npr. prehrambenih i kozmetičkih proizvoda do odjeće. Zbog njihove rastuće upotrebe i najrazličitijim primjenama, umjeteno sintetizirane nanočestice potrebno je detektirati u onim mjestima u okolišu gdje dospijevaju nakon njihove izvorne primjene - tj. kompleksnim nosačima kao što su to tlo,  ispusti otpadnih voda, rijeke, more i sediment te konačno biološki sustavi.

Svrha SMART-NANO znanstveno istraživačkog projekta je razvoj inovativne,  praktično primjenjive i ekonomski isplative tehnološke platforme zasnovane na primjeni tzv. spremnih-za-upotrebu i aplikacijski svojstvenih punila namjenjenih  visokoosjetljivoj detekciji, identifikaciji i kvantifikaciji prisutnih nanočestica u kompleksnim nosačima - matricama, kao što su to prehrambeni proizvodi, predmeti opće uporabe, okoliš i biološki sustavi. Strateški cilj SMART-NANO projekta je omogućiti i ponuditi temeljnu platformu zamjenjivih modula, aplikacijski svojstvenih punila i test protokola za visokoosjetljivu detekciju, određivanje i izolaciju umjetno sintetiziranih nanočestica iz kompleksnih nosača.

Glavni istraživač / voditelj
Daniel Mark Lyons

Daniel Mark Lyons, Prof. dr. sc.

Viši znanstveni suradnik +385 52 804 725