Objavljeno: 20.06.2016. 11:33

Ljetna praksa na ZEF-u

Zavod za eksperimentalnu fiziku IRB-a poziva studente fizike na PMF-u da se prijave na ljetnu praksu.

Zavod za eksperimentalnu fiziku IRB-a poziva studente fizike na PMF-u da se prijave na ljetnu praksu. U periodu od 22.8. do 16.9. studenti će pod vodstvom nekolijko mentora raditi na temama (za sada tri) koje su dostupne ovdje. Sudjelovanjem u ovom pilot projektu Zavoda za eksperimentalnu fiziku, odabrani studenti Imat će priliku 4 tjedna volonterski raditi u okruženju znanstveno istraživačkog laboratorija. Prijave studenata 3. i viših godina sa životopisom u kojem treba navesti i trenutni prosjek ocjena molimo poslati tajnici zavoda Ljilani Liščević ( liscevic@irb.hr ) do 10.7.2016.. Odabir studenata će biti obavljen do 15.7.2016.