Algoritmi strojnog učenja za otkrivanje znanja u složenim strukturama podataka

Otkrivanje znanja u složenim strukturama podataka

Otkrivanje znanja u složenim strukturama podataka

Datum početka projekta
16.08.2014.
Datum kraja projekta
15.08.2017.
Status
Završen
Kategorija projekta
Projekti Hrvatske zaklade za znanost
Šifra projekta
9623
Više informacija
http://lis.irb.hr/MLCS/index_hr.html

Glavni predmet istraživanja na projektu su prostorno-vremenske strukture podataka ali raditi ćemo i sa mrežnim podacima, relacijskim bazama i podacima prikazanim u ontologijama. Prethodno iskustvo jasno pokazuje da cjelovita transformacija informacija sadržanih u strukturama podataka u formu koja može ući u proces indukcije nije nimalo lagan zadatak. Naš cilj je razviti i implementirati sistematične i općenitepostupke za tu transformaciju. Posljedica će biti eksplozija konstruiranih značajki koje trebaju ući u proces indukcije. Zbog toga je slijedeći cilj implementacija efikasnih postupaka indukcije. Rad uključuje razvoj novih postupaka za grupiranje primjera i otkrivanje izuzetaka u skupovima neklasificiranih primjera i implementaciju postupaka učenja pravila sklopovljem. Treći cilj je evaluacija i primjenaimplementiranih postupaka na raznim domenama.  Uspjeh projekta mjeriti će se kvalitetom i korisnošću znanja u realnim primjenama.