Zavod za fizičku kemiju

Zavod za fizičku kemiju

Misija Zavoda za fizičku kemiju su međunarodno prepoznata temeljna istraživanja iz teorijske i računalne kemije, molekularnih spektroskopija (MS,EPR, X-ray, PES), proteinske kemije i organometalne kemije te postati međunarodni Centar izvrsnosti za ta područja molekularnih znanost.

David Matthew Smith

Predstojnik

dr. sc. David Matthew Smith

+385 1 456 1182
Fax: +385 1 456 1182

Tajništvo

Lea Kovačić

Email: Lea.Kovacic@irb.hr
Telefon: +385 1 456 1034
Interni brojevi telefona: 1234
Fax: +385 1 468 0245

left right

Zavod za fizičku kemiju jedan je od najstarijih odjela Instituta Ruđer Bošković, a neki od sadašnjih Zavoda proistekli su iz Zavoda za fizičku kemiju. Suradnici Zavoda su međunarodni eksperti s iznimnim znanstvenim doprinosima u atmosferskoj kemiji, kemijskoj kinetici, strukturnoj kemiji, različitim spektroskopijama, teorijskoj kemiji, modeliranju svojstava spojeva i materijala, modeliranju fizičkih i kemijskih procesa te kemijskoj i strukturnoj analizi.

Pored toga nekoliko istraživačkih grupa je proširilo istraživačku djelatnost i na različita područja bioznanosti. Pored iznimne zanstvene produktivnosti, suradnici Zavoda su dali veliki doprinos i obrazovanju u Hrvatskoj i to na dodiplomskoj i na postdiplomskoj razini. Niz godina članovi Zavoda vode preko 30 dodiplomskih i postdiplomskih kolegija na Sveučilištima u ZagrebuRijeciSplitu i Osijeku.

Suradnici Zavoda imaju i bogatu tradiciju u organizaciji poznatih međunarodnih znanstvenih konferencija i ljetnih škola. Od 1986. godine organizirano je čak 28 skupova što jasno pokazuje da suradnici Zavoda imaju vodeću ulogu na Institutu u ovom važnom području znanstvene djelatnosti.

Grupa za računalne bioznanosti (GRB) okuplja tim istraživača s komplementarnom ekspertizom u računalnoj i teorijskoj kemiji, biokemiji i biofizici.

više »

Istraživanja Laboratorija za zelenu sintezu obuhvaćaju razvoj i primjenu mehanokemijskih i bezotopinskih protokola u sintezi širokog spektra funkcionalnih materijala te razvoj opreme i metoda za in situ praćenje mehanokemijskih reakcija pomoću Ramanove spektroskopije, termičkih metoda i difrakcije na prahu.

više »

Adriana Lepur
dr.sc.

1528 1526

Aleksandar Višnjevac
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 457 1203
1264 1335

Ana Sunčana Smith

+385 1 457 1366
1675 1382

Biserka Kojić-Prodić

+385 1 468 0126
1529

Biserka Špoljar

1463

Boris Rakvin
dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 468 0194
1326 1624

Borislav Kovačević
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
voditelj grupe
1502
+385915074394

Božana Gizdić

1738

Branka Bilić
dr.sc.

Stručna suradnica
1358
++385 98 9795 419

Christian Rainer Wick
dr. sc.

+385 1 457 1373
1906 1905

Dalibor Merunka
dr.sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 1136
1336 1624

Danijela Barić
dr. sc.

viša znanstvena suradnica
1502

Darija Domazet Jurašin
dr.sc.

znanstvena suradnica
+385 1 456 0941
1372

Darko Babić
dr.sc.

visi znanstveni suradnik
+385 1 456 1031
1631

David Matthew Smith
dr. sc.

znanstveni savjetnik
predstojnik zavod
+385 1 456 1182
1382

Dejana Carić
dr.sc.

Viši stručni suradnik
1805 1624

Dijana Žilić
dr.sc.

znanstveni suradnik
+385 1 468 0194
1805 1624

Hasan Muharemović

+385 1 456 1073
1258 1473

Igor Sabljić

+385 1 456 1025
1335

Ines Despotović
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 0951
1389

Ivan Halasz
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 457 1217
1295

Ivan Kulcsár

1586

Ivan Ljubić
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
1639

Jakov Lovrić

1907

Josip Vlajčević
dipl. ing.

+385 1 457 1373
1906 1905

Jurica Novak
dipl.ing.

znanstveni novak
1638

Krešimir Molčanov
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1025
1335
+385 91 5802181

Krunoslav Užarević

Head of Laboratory for Green synthesis
+385 1 457 1217
1295 1432

Lea Kovačić
dipl.inž.

+385 1 456 1034
1234

Maja Dutour Sikirić
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 0941
1372

Manda Ćurić
dr.sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 468 0097
1295 1432

Marija Luić
dr. sc.

znanstvena savjetnica, drugi izbor
+385 1 456 1119
1319
-

Marin Sapunar

1638

Marina Ilakovac Kveder
dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 1136
1336 1624

Marina Juribašić Kulcsar
dr. sc.

znanstvena suradnica
+385 1 457 1217
1295 1432

Marko Hanževački
mag. chem.

Asistent
+385 1 457 1371
1904 1905

Marko Rožman
dr.sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 468 0096
1258 1358

Marko-Tomislav Cvitaš
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 468 0095
1635

Martina Tireli
mag. appl. chem.

znanstveni novak
1207 1820

Mislav Cvitković
mag. phys.

+385 1 457 1374
1907 1905

Momir Mališ
dr. sc.

znanstveni novak
1638

Nadica Maltar Strmečki
dr.sc.

Viši znanstveni suradnik
+385 1 456 1127
1327 1624

Nađa Došlić
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 1038
1638

Nevenka Nekić

+385 1 456 0942
1555

Nives Ivić
dipl.ing.

asistent
+385 1 456 1119
1319

Saša Kazazić
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 1073
1477

Snježana Kazazić
dr. sc.

znanstvena suradnica
+385 1 456 1158
1358

Srećko Valić
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
1429 1326

Stipe Lukin

1820

Suzana Šegota
dr. sc.

Viši znanstveni suradnik
+385 1 456 1185
1585

Tea Mihelj
dr. sc.

Viši asistent
+385 1 457 1211
1311

Tomislav Mrla

Tehničar - elektroničar
+385 1 468 0096
1478 1258

Vida Čadež
dr.sc.

viši asistent
+385 1 456 1185
1585

Vlatka Vraneša

1463 1207

Zoran Štefanić
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 457 1203
1264 1335

Željka Medven Korman

+385 1 457 1371
1675 1904
LMR

DESiRe: Low-temperature molecular dynamics of systems exhibiting lattice disorder probed by ESR (HrZZ-1108)

Glavni istraživač / voditelj: Marina Ilakovac Kveder

This project aims to improve the understanding of dynamical properties of disordered systems by fully exploiting the advantage of embedded paramagnetic centres through focusing on their relaxation behaviour, which bears the information about the local frustration of the environment.

više »

Istraživanje Pd(II) i Pt(II) ciklometaliranih kompleksa azobenzena NMR spektroskopijom

Glavni istraživač / voditelj: Manda Ćurić

East-NMR projekt unutar FP7 programa

više »

Mehanokemijska reaktivnost pod kontroliranim uvjetima temperature i atmosfere za čistu sintezu funkcionalnih materijala

Glavni istraživač / voditelj: Krunoslav Užarević

Mehanokemijske reakcije su se nametnule u posljednje vrijeme kao brza i ekološki prihvatljiva alternativa konvencionalnoj kemijskoj sintezi u velikom broju područja, od sinteze nanomaterijala i slitina do supramolekulskih organskih materijala i koordinacijskih mreža.

više »
Novi metal-organski sustavi s oksalatnim i kinoidnim ligandima s podešenim svojstvima pogodnim za primjenu

Novi metal-organski sustavi s oksalatnim i kinoidnim ligandima s podešenim svojstvima pogodnim za primjenu

Glavni istraživač / voditelj: Krešimir Molčanov

Cilj projekta je učinkovit i postupan dizajn novih i naprednih funkcionalnih materijala temeljenih na metalo-organskim kompleksima.

više »

Protein-ligand međudjelovanja na atomnoj razini

Glavni istraživač / voditelj: Marija Luić

Molekularno prepoznavanje i način vezanja liganda i proteina važni su za sve biomolekularne procese, a time i od ključnog značenja za temeljne i primijenjene znanosti.

više »

Purine salvage pathway enzymes from Helicobacter pylori and Escherichia coli

Glavni istraživač / voditelj: Marija Luić

The main goal of the proposed project is to identify new drug targets and accordingly design, prepare and characterise new drugs for Helicobacter pylori eradication.

više »
Računalna rješenja u bioznanostima: Uloga molekulske fleksibilnosti (CompSoLS-MolFlex)

Računalna rješenja u bioznanostima: Uloga molekulske fleksibilnosti (CompSoLS-MolFlex)

Glavni istraživač / voditelj: David Matthew Smith

Projektom CompSoLS-MolFlex istražuje se uloga molekulske fleksibilnosti suvremenim računalnim postupcima na nizu pažljivo odabranih primjera iz bioznanosti.

više »
DPPH

Završen: Molekulska struktura, dinamika i reaktivnost

Glavni istraživač / voditelj: Boris Rakvin

Program MZOŠ-a

više »
Završen: The study of soft condensed matter by EPR: dynamics in glassy and crystalline matrices

Završen: The study of soft condensed matter by EPR: dynamics in glassy and crystalline matrices

Glavni istraživač / voditelj: Marina Ilakovac Kveder

Alexander von Humboldt research group linkage projekt

više »
RI-SM-WP-11-009v01

Analiza bubrežnih/žučnih kamenaca ft-ir spektroskopijom

Laboratorij za sintezu i procese samoorganizacije organskih molekula Instituta Ruđer Bošković nudi mogućnost određivanja sastava bubrežnih i žučnih kamenaca metodom infracrvene spektroskopije.

više »
Karakterizacija nanočestica metodom dinamičkog raspršenja svjetlosti

Karakterizacija nanočestica metodom dinamičkog raspršenja svjetlosti

Određivanje veličine i zeta potencijala nanočestica u suspenzijama metodom dinamičkog raspršenja svjetlosti na Zetasizer Nano ZS, Malvern.

više »
Spektrofluorimetar Cary Eclipse Varian

Korištenje, snimanje i analiza uzoraka pomoću spektrofluorimetra

Spektrofluorimetar Cary Eclipse Varian. Uređaj omogućuje izvođenje mjerenja metodom tzv. "steady state fluorescencije" u tekućinama u temperaturnom intervalu podržavanom vodenom termoregulacijom. Radno područje je od 200-600 nm.

više »
Spektrofotometar UV/VIS CARY 50

Korištenje, snimanje i analiza uzoraka pomoću UV/Vis spektrofotometra

Spektrofotometar UV/VIS CARY 50.

Radno područje: 200-700 nm.

više »
Mjerenje površinske napetosti na torzionoj vagi K100

Mjerenje površinske napetosti na torzionoj vagi K100

Mjerenje površinske napetosti otopina/zrak te međupovršinske napetosti kapljevina/kapljevina na torzionoj vagi K 100, Krüss metodom otkidanja prstena:

više »
EPR spektrometar

Određivanje antioksidacijskog potencijala namirnica

Laboratorij za magnetske razonancije (LMR) Zavoda za fizičku kemiju nudi ekspertize i usluge određivanja antioksidacijskog potencijala različitih namirnica.

više »
RI-SM-WP-11-009v01

Organska elementna mikroanaliza

Laboratorij za sintezu i procese samoorganizacije organskih molekula Instituta Ruđer Bošković nudi mogućnost usluge organske elementne analize za elemente ugljik, vodik, dušik, sumpor i halogene elemente (klor, brom).

više »
RI-SM-WP-11-005v01

Precizno određivanje doze ionizirajućeg zračenja u namirnicama

Laboratorij za magnetske rezonancije (LMR) Zavoda za fizičku kemiju nudi svoju ekspertizu i uslugu preciznog određivanja primljene doze ionizirajućeg zračenja različitih namirnica i ostalih proizvoda.

više »

Rendgenska strukturna analiza

Difrakcijski_eksperiment

Prikaz difrakcijskog eksperimenta

Određivanje strukture molekula na atomskoj razini upotrebom rendgenskih zraka

  • mjerenje difrakcijskih intenziteta "malih" molekula,
  • mjerenje difrakcijskih intenziteta bioloških makromolekula,
  • određivanje 3D strukture "malih" molekula
  • određivanje 3D strukture bioloških makromolekula
  • interpretacija strukturnih podataka

Cijene snimanja

više »
EPR spektrometar

Snimanje i analiza pomoću CW-EPR spektrometra

Bruker Elexsys 580 CW/FT EPR spektrometar. EPR se koristi za mjerenja u fizici, kemiji, biologiji, medicini te u interdisciplinarnim znanstvenim područjima. Velika osjetljivost EPR spektroskopije omogućuje da se detektira vrlo mala koncentracija paramagnetskih centara/čestica u nekom materijalu (znatno manja od 1 ppm).

više »
Svjetlosna mikroskopija s flourescencijom

Svjetlosna mikroskopija s flourescencijom

Instrument: fluorescencijski mikroskop Leica DM3000, Leica, Njemačka

više »