Mjerenje površinske napetosti na torzionoj vagi K100

Mjerenje površinske napetosti na torzionoj vagi K100

Instrumentalne karakteristike:

  • minimalni volumen uzorka: 50 mL
  • mjerno područje: 1 – 1000 mN / m
  • rezolucija: 0,01 mN / m

Prednosti: Upravljački program LabDesk napravljen je u skladu sa smjernicama GLP. Izvještaj o mjerenju sadrži sve mjerne parametre i uvjete analize u skladu s nizom normi (npr. ASTM D 0971-91, ASTM D 1331 – 56, ASTM D 1590 – 60)

Dodatne mogućnosti:određivanje kritične micelizacijske i kritične agregacijske koncentracije te određivanje površine koju zauzimaju molekule na površini otopina/zrak.