Laboratorij za kemijsku i biološku kristalografiju

Laboratorij za kemijsku i biološku kristalografiju

Istraživanje LKBK je usmjereno na razumijevanje molekularnog prepoznavanja na atomnoj razini, posebice interakcije protein-ligand uporabom metoda rendgenske difrakcije, molekularnog modelranja i spektroskopskih metoda. Cilj istraživanja je biotehnološka i medicinska upotreba bakterijskih lipaza, posebice soja streptomiceta, i biljnog hormona auksina.

Marija Luić

Voditelj laboratorija

dr. sc. Marija Luić

+385 1 456 1119
Fax: + 385 1 456 1119
left right

Osim kolegama iz akademske zajednice kojima su vrata LKBK-a uvijek otvorena, LKBK nudi suradnju i istraživačkim timovima u industriji, u Hrvatskoj i u inozemstvu. LKBK nudi znanje i iskustvo u pripravi monokristala, prikupljanju podataka rendgenskom difrakcijom, kao i u njihovoj interpretaciji.

Aleksandar Višnjevac
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 457 1203
1264 1335

Ante Bubić
mag. chem.

+385 1 468 0126
1529

Biserka Kojić-Prodić

+385 1 468 0126
1529

Igor Sabljić

+385 1 456 1025
1335

Krešimir Molčanov
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1025
1335
+385 91 5802181

Marija Luić
dr. sc.

znanstvena savjetnica, drugi izbor
+385 1 456 1119
1319
-

Nives Ivić
dipl.ing.

asistent
+385 1 456 1119
1319

Zoran Štefanić
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 457 1203
1264 1335
Novi metal-organski sustavi s oksalatnim i kinoidnim ligandima s podešenim svojstvima pogodnim za primjenu

Novi metal-organski sustavi s oksalatnim i kinoidnim ligandima s podešenim svojstvima pogodnim za primjenu

Glavni istraživač / voditelj: Krešimir Molčanov

Cilj projekta je učinkovit i postupan dizajn novih i naprednih funkcionalnih materijala temeljenih na metalo-organskim kompleksima.

više »
human DPP III

Povezanost fleksibilnosti, aktivnosti i strukture u porodici dipeptidil-peptidaza III

Glavni istraživač / voditelj: Sanja Tomić

U okviru ovog projekta istraživat će se raznolikost u evolucijski sačuvanoj porodici dipeptidil-peptidaza III (porodica metalopeptidaza M49, prema bazi Merops) karakterizacijom njihovih katalitičkih, strukturnih i dinamičkih svojstava.  U ostvarenju ciljeva projekta primijenit će se multidisciplinarni pristup u kojem će metode molekularne biologije, biokemije i masene spektrometrije biti dopunjene bioinformatikom, makromolekularnom kristalografijom te molekulskim modeliranjem.

više »

Protein-ligand međudjelovanja na atomnoj razini

Glavni istraživač / voditelj: Marija Luić

Molekularno prepoznavanje i način vezanja liganda i proteina važni su za sve biomolekularne procese, a time i od ključnog značenja za temeljne i primijenjene znanosti.

više »

Purine salvage pathway enzymes from Helicobacter pylori and Escherichia coli

Glavni istraživač / voditelj: Marija Luić

The main goal of the proposed project is to identify new drug targets and accordingly design, prepare and characterise new drugs for Helicobacter pylori eradication.

više »

Rendgenska strukturna analiza

Difrakcijski_eksperiment

Prikaz difrakcijskog eksperimenta

Određivanje strukture molekula na atomskoj razini upotrebom rendgenskih zraka

  • mjerenje difrakcijskih intenziteta "malih" molekula,
  • mjerenje difrakcijskih intenziteta bioloških makromolekula,
  • određivanje 3D strukture "malih" molekula
  • određivanje 3D strukture bioloških makromolekula
  • interpretacija strukturnih podataka

Cijene snimanja

više »