Sintera, struktura i fungicidna aktivnost novih ditiokarbamato derivata EDTA-a i njihovih metalnih kompleksa

Datum početka projekta
01.01.2011.
Datum kraja projekta
31.12.2012.
Status
Završen
Kategorija projekta
Bilateralna znanstveno-istraživačka suradnja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
Glavni istraživač / voditelj
Aleksandar Višnjevac

Aleksandar Višnjevac, dr. sc.

viši znanstveni suradnik +385 1 457 1203