Mjerenje i djelovanje atmosferskih oksidansa

Mjerenje i djelovanje atmosferskih oksidansa
Datum početka projekta
01.02.2007.
Datum kraja projekta
31.12.2011.
Status
Završen
Kategorija projekta
Znanstveni projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa

Voditelj: Dr. Leo Klasinc

Oksidacijski kapacitet prizemnih slojeva Zemljine atmosfere posljednjih je 100 godina u stalnom porastu i ne postoji način da se taj porast u doglednoj buducnosti smanji. Iako veliki dio postojećih oblika života koristi atmosferski kisik za pokrivanje energijskih potreba, reaktivne kisikove vrste (ROS: ozon, peroksidi, hidroksil-,superoksid-, i hidroperoksil-radikali te singletni kisik) pa i sam kisik za mnoge su dijelove tih organizama štetni i toksični. To vrijedi i za neke dušikove okside (npr. peroksinitrit, peroksinitrat, dušikov dioksid, nitrat radikal), halogene i kovinske okside kojih udio (posljednji u obliku čestica) u atmosferi raste zbog stalnog rasta izgaranja u prirodi, ložištima i motorima. Štetno djelovanje očituje se u oksidaciji važnih bioloških spojeva kojom ovi postaju inaktivni i/ili štetni za organizme (npr. oksidacija lipida i proteina, prekid DNK, propadanje šuma). Želimo u okviru projekta odrediti razinu navedenih oksidansa na odabranim (gradskim, industrijskim i ruralnim) lokacijama i modelirati uvjete koji djeluju na te razine. Istražit ćemo u laboratoriju reakcije raznih ROS i drugih oksidansa s biološkim molekulama, posebno kolesterolom, nezasićenim fosfolipidima i fitoantioksidansima.

Instrumentacija

Razne vrste monitora za mjerenje zagađenja zraka.

Monitori: Ansyco O341M, Ansyco AC31M, Ansyco CO31M, Environics ozone analyzer series 300
Data logeri: DataTaker DT50 Series3, DataTaker 5, Campbell Scientific MicroLogger 21X
Godine proizvodnje: od 1990. do 2005.

Glavni istraživač / voditelj
Leo Klasinc

Leo Klasinc, akademik dr sc

zaslužni znanstveni savjetnik IRB, naslovni redoviti profesor