HIBRIBRIDNE SILICIJSKE NANOSTRUKTURE ZA SENZORIKU

Datum početka projekta
01.06.2015.
Datum kraja projekta
31.05.2019.
Status
Aktivan
Kategorija projekta
Projekti Hrvatske zaklade za znanost
Šifra projekta
IP-2014-09-7046

Prijedlog projekta temelji se na našim prethodnim aktivnostima kojima smo naučili pripraviti kvalitetne uzorke nanostrukturiranog silicija. Razvili smo i ideje te stekli znanja i iskustvo za daljnje eksperimentalne tretmane uzoraka kako bi se razvila nova svojstava s ciljem veće konkurentnosti kod određenih primjena. Projekt se bavi temeljnim fizikalnim i kemijskim svojstvima i primjeni hibridnih silicijevih nanostruktura pripravljanim elektrokemijskim jetkanjem i kemijskom depozicijom iz pare pod niskim tlakom (LPCVD). Projektni prijedlog sadrži četiri međusobno povezana istraživačka zadataka: silicijeve hibridne nanostrukture za plinske senzore; vrlo osjetljivi detektori za infracrvenu svjetlost; površinski pojačana Ramanova spektroskopija (SERS) u prehrambenoj tehnologiji i sferni optički mikrorezonatori u molekulskoj detekciji. Predloženi zadaci projekta su međusobno povezani preko priprave hibridnih materijala na temelju jeftinog silicija kompatibilnog CMOS tehnologiji u svrhu razvoja navedenih primjena. Za realizaciju predloženih istraživačkih zadataka organiziran je istraživački tim od 14 istraživača (9 znanstvenika i 5 doktorandada) sa 2 znanstvena instituta, 2 fakulteta, 1 instituta u privatnom sektoru i 2 instituta iz inozemstva. Elektrokemijski procesi jetkanja će se koristiti za pripravu silicija s porama odgovarajućih veličina i volumena s mogućom kontrolom od nanometarske do mikrometarske veličine. Različite kemijske metode biti će primjenjene za funkcionalizaciju poroznih silicijevih struktura pri istraživanjima i razvoju detekcije plina, IR senzora i SERS spektroskopije. Nove silicijeve heterostrukture pripravljene LPCVD metodom na sfernim kvarcnim optičkim microrezonatorima istraživati će se obzirom na mogućnosti primjene u detekciji molekula. Strukturna, optička i elektronska svojstva predloženih funkcionalnih silicijskih nanostruktura istraživati će se sa gledišta temeljnih spoznaja kao i u svrhu razvoja specifičnih proizvoda visoke tehnologije potrebnih hrvatskoj industriji.

Glavni istraživač / voditelj

Ostali suradnici
 • Assistant Professor Sanja Vidaček,
 • Znanstveni savjetnik / Scientific adviser Maurizio Ferrari,
 • Asistent Vedran Đerek,
 • dipl ing kemije Lara Mikac,
 • docent Ozren Gamulin,
 • Docent / Assistant professor Maja Balarin,
 • mag. educ. phys. et inf. Marin Kosović,
 • Poslijediplomski student / PhD student Vedran Đurina,
 • Znanstveni suradnik / Research associate Davor Ristić,
 • Znanstveni savjetnik / Scientific adviser Miroslav Očko,
 • senior scientist Stjepan Lugomer,
 • assistant Tibor Janči,
 • Redoviti profesor / Full professor Niyazi Serdar Sariciftci,