Snimanje UV-Vis spektara

Snimanje UV-Vis spektara

UV-VIS-NIR spektrofotometar

UV-3600 opremljen je reflektirajućom integriranom sferom koja omogućuje istraživanje optičkih svojstava čvrstih praškastih materijala, neprozirnih tankih filmova te drugih čvrstih neprozirnih materijala (papir, tekstil, folije, itd.) u transmisijskom, apsorpcijskom i refleksijskom modu. Pored čvrstih uzoraka moguće je i mjerenje apsorpcijskih i transmisijskih spektara tekućih uzoraka.

Usluga: Snimanje i interpretacija rezultata

Cijena usluge snimanja iznosi 50 HRK po satu rada instrumenta.

Ovlašteni korisnici
Dr.sc.  Marijan Gotić (gotic@irb.hr)

Dr.sc.  Goran Štefanić (stefanic@irb.hr)

Dr.sc.  Ankica Šarić