Snimanje difrakcijskih slika rentgenskom difrakcijom u prahu (XRPD)

Snimanje difrakcijskih slika rentgenskom difrakcijom u prahu (XRPD)

Rentgenski difraktometar praha ItalStructures APD 2000

Snimanje difrakcijskih slika praškastih uzoraka na rentgenskom difraktometru praha APD 2000 (Cu Ka zračenje, grafitni monokromator, NaI-Tl detektor) proizvođača ItalStructures (Novara, Italija).

Cijena usluge snimanja iznosi 50 HRK po satu rada instrumenta za korisnike s IRB-a. Za usluge XRD snimanja kontaktirati dr. sc. Gorana Štefanića (tel: 1674).

Ovlašteni korisnici

Dr. Goran Štefanić (stefanic@irb.hr)

Dr. Marijan Gotić (gotic@irb.hr)

Dr. Stjepko Krehula (krehul@irb.hr)

Dr. sc. Mira Ristić

Dr. sc. Ankica Šarić

Prof. Marijan Marciuš (mmarcius@irb.hr)