Mikrobna ekologija voda kao pokazatelj zdravstvenog stanja okoliša AQUAHEALTH

Mikrobna ekologija voda  kao pokazatelj zdravstvenog stanja okoliša       AQUAHEALTH

Interakcije bakterija u vodenom stupcu, sedimentu i ribama (uzgojenim i divljim) uzrokovane ljudskim aktivnostima i s mogućim učincima na zdravlje ljudi

Datum početka projekta
25.11.2015.
Datum kraja projekta
24.11.2019.
Status
Aktivan
Kategorija projekta
Projekti Hrvatske zaklade za znanost
Ugovoreni iznos financiranja
919.808,00 HRK
Više informacija
hrzz

 

Većina studija o mikrobnoj ekologiji vodenog okoliša usredotočena je na odvojene dijelove vodenog ekosustava. Našim projektom predlažemo opsežnu studiju bakterijske zajednice u vodenom stupcu, sedimentu i ribama kao pokazateljima zdravstvenog stanja vodenog okoliša te njegovih mogućih implikacija na ljudsko zdravlje. Projektom će se istražiti genetska raznolikost bakterijskih izolata u vodenom okolišu, od površine do dna, odnosi između izolata iz okoliša, iz zdravih riba i iz riba s kliničkim simptomima bolesti. Ti podaci su neophodni za predviđanje nastanka bolesti i putova širenja bakterijskih pokazatelja kvalitete vode, kao i potencijalno patogenih bakterija, kako za ribe, tako i za ljude.

Istražit će se profili rezistencije na antimikrobne lijekove, kako bi se utvrdilo potencijalnu vezu između odabranih modelnih bakterija i njihove rezistencije te učinak različitih uzročnika stresa iz okoliša. Strategija radnog plana je primijeniti multidisciplinarni pristup za istraživanje složenog bakterijskog ekosustava u vodenom okolišu Unutar projektnog partnerstva, za rješavanje specifičnih problema u vezi s mikrobnom ekologijom vodenog okoliša identificirana su četiri zadatka:

1. Plan i obrazloženje uzorkovanja,

2. Ribe kao modelni organizmi,

3. Odabrane modelne bakterije i

4. Utjecaj na zdravlje ljudi.

Istraživanje će se provesti korištenjem infrastrukture i stručnosti prisutne u okviru projektnog tima. Projekt će okupiti znanstvena  istraživanja iz trenutno fragmentiranih područja. Ovo će stvoriti osnovu za daljnje djelovanje u prevenciji bolesti i poremećaja zdravlja riba zbog djelovanja uvjetno patogenih bakterija. Poboljšana održivost okoliša će poboljšati ukupnu ekonomsku održivost sektora akvakulture. To će biti od velikog interesa za širu javnost, proizvođače, potrošače riba i ribljih proizvoda, kao i kreatore i izvršitelje zakona.

Glavni istraživač / voditelj
Damir Kapetanović

Damir Kapetanović, dr.sc.

znanstveni suradnik +385 1 468 0943

Ostali suradnici

dr.sc. Lorena Perić,Institut Ruđer Bošković

dr.sc. Damir Valić, Institut Ruđer Bošković

dr.sc. Irena Vardić Smrzlić, Institut Ruđer Bošković

Jakov Žunić dr.vet.med, Institut Ruđer Bošković

doc.dr. Emil Gjurčević, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

doc.dr. Snježana Kužir, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

prof.dr. Branka Šeol Martinec, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

dr.sc. Krešimir Matanović, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

dr.sc. Kristina Pikelj, Lancaster Environment Centre, Lancaster University

dr.sc. Darija Vukić Lušić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci,

dr.sc. Ana Gavrilović, Sveuciliste Jurja Dobrile Pula,

dr.sc. Jurica Jug-Dujaković, Tehnološki i poslovno-inovacijski centar za marikulturu Sveučilišta u Dubrovniku,

dr.sc. Fabio Marino, Centar za eksperimentalnu patologiju riba Sveučilišta u Messini

dr.sc. Dražen Knežević, Hrvatska agencija za hranu

26
Tra

Pristupno predavanje

Lokacija: Predavaonica I krilo
Datum: 26.04.2018. Vrijeme: 13:00

Predavač: dr.sc. Tihomir Balog
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Hiperoksija i reaktivni radikali

26
Tra

Popularno-znanstveno predavanje

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 26.04.2018. Vrijeme: 15:00

Predavač: dr. Branko Breyer

Od niske radioaktivnosti do zaštite od ultrazvuka u 34 lake godine

27
Tra

International Symposium on Epigenetics in Head and Neck Cancer

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 27.04.2018. Vrijeme: 09:00

Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Sva događanja