Provođenje programa praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2012. godini - Grupa C - ribolovno područje Kupa

Rijeka Kupa
Datum početka projekta
15.06.2012.
Datum kraja projekta
31.12.2012.
Status
Završen
Kategorija projekta
Društvena zajednica
Ugovoreni iznos financiranja
154.000,00 HRK
Šifra projekta
Ministarstvo poljorivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Istraživanja se provode na ribolovnom području KUPA. Obrađuju se ribolovne vode rijeke Kupe, Dobre, jezera Lešće, Korane i Mrežnice, a tijekom istraživanja utvrđuje se:
 
1.Kvantitativni i kvalitativni sastav ihtiofaune (sistematizirano prema redovima, porodicama, rodovima), s postotnim udjelom zastupljenosti pojedinih vrsta u porodicama/rodovima, odnosno masenim udjelom pojedine vrste u ukupnoj ihtiomasi.
 
2.Procjena godišnjeg prirasta ekonomski važnih vrsta za športski i gospodarski ribolov u ribolovnim vodama, izražen u kg/ha;Napravit će se na osnovu podataka iz G.O., godišnjih planova i njihovog izvršenja od strane sportskih društava. Nakon utvrđenih i stvarno izvršenih poribljavanja, ulova, istraživanja na terenu i naših analiza ulova izrađuju se prijedlozi i zaključci potrebni za daljnje gospodarenje vodotocima.

3.Okvirni higijensko-sanitarni uvjete i ocjena zdravstvenog stanja ihtiofaune; Zdravstveno stanje ihtiopopulacije određuje se na temelju općeg kliničkog pregleda, mikroskopskog pregleda, sekcije, te uzimanja uzoraka za laboratorijsku pretragu na parazite, bakterije i viruse. Uz određivanje stanja ihtiofaune provodi se i analiza osnovnih hidrografskih, fizikalno-kemijskih i bioloških obilježja vode.

4.Mjere za zaštitu i održavanje ribljih zaliha te način provođenja tih mjera, što uključuje organizaciju ribočuvarske službe, praćenje incidentnog onečišćenja voda, oboljenja, ugibanja riba; planiranje i organizaciju premještaja ribe nakon poplava, planiranje selektivnog ribolova onih vrsta koje ugrožavaju druge vrste;
 
5.Količina dozvoljenog dnevnog i godišnjeg ulova ribe po vrstama u športskom ribolovu po ribolovnim zonama, uključivo ukupnu količinu dozvoljenog dnevnog i godišnjeg ulova po vrstama, količinu dozvoljenog ulova temeljenog na godišnjem prirastu za svaku ribolovnu vodu ovlaštenika ribolovnog prava;
 
6.Količinu ukupnog ulova u gospodarskom ribolovu na područjima na kojima je isti dozvoljen, po svakoj povlastici i svakoj ribolovnoj zoni. 

Glavni istraživač / voditelj
dr.sc. Emin Teskeredžić

Emin Teskeredžić, dr.sc.

znanstveni savjetnik +385 1 468 0943
091 23 84 592 ; 091 23 84 591

Ostali suradnici

Dr.sci. Damir Kapetanović
Dr.sc. Marija Tomec
Dr. sci. Damir Valić
Dr.sci. Irena Vardić Smrzlić
Zdenko Roman, viši tehnički suradnik
Branko Španović, viviši tehnički suradnik
Zvjezdana Šoštarić Vulić, viši tehnički suradnik

26
Velj

Pristupno predavanje

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 26.02.2018. Vrijeme: 11:30

Predavač: dr.sc. Željka Knežević
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Sekundarno zračenje u protonskoj radioterapiji - Pregled istraživanja pasivnim dozimetrima unutar različitih fantoma

26
Velj

Kolokvij Zavoda za organsku kemiju i biokemiju

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 26.02.2018. Vrijeme: 14:00

Predavač: dr.sc. Irena Dokli
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Određivanje apsolutne konfiguracije i totalna sinteza (+)-asperparalina C

28
Velj

Pristupno predavanje

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 28.02.2018. Vrijeme: 14:00

Predavač: dr.sc. Silva Katušić Hećimović
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Proučavanjem rijetke monogenske bolesti do razumijevanja Alzheimerove bolesti

Sva događanja