Organska zagađivala u okolišu

Laboratorij za analitiku i biogeokemiju organskih spojeva

Sustavno istraživanje biogeokemijskog ponašanja organskih spojeva kao osnove za sveobuhvatnu procjenu okolišnog rizika.

Senka Terzić

Voditelj laboratorija

dr.sc. Senka Terzić

+385 1 456 0940
left right

Naš znanstveno-istraživački rad uključuje:

  • razvoj i uvođenje visokospecifičnih metoda za određivanje organskih spojeva kao molekularnih markera okolišnih procesa
  • laboratorijsko i terensko istraživanja procesa koji utječu na biogeokemijsko ponašanje organskih spojeva u okolišu
  • identifikacija novih zagađivala u okolišu, te njihovih metabolita i trensformacijskih proizvoda ksenobiotika 
  • utvrđivanje utjecaja zagađivala na mikrobne zajednice u okolišu
  • karakterizacija mikrobnih zajednica kao katalizatora bioloških transformacija organskih zagađivala – određivanje katabolitičkog i genetičkog potencijala za razgradnju
  • izučavanje i primjena novih tehnologija za uklanjanje zagađivala iz onečišćenog okoliša
 SVEOBUHVATNA PROCJENA PONAŠANJA I SUDBINE FARMACEUTSKI AKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU: MAKROLIDNI ANTIBIOTICI I OPIOIDNI ANALGETICI

SVEOBUHVATNA PROCJENA PONAŠANJA I SUDBINE FARMACEUTSKI AKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU: MAKROLIDNI ANTIBIOTICI I OPIOIDNI ANALGETICI

Glavni istraživač / voditelj: Senka Terzić

Vodeni ekosustavi izloženi su rastućim pritiscima iz antropogenih izvora koji u njih ispuštaju velik broj različitih štetnih organskih zagađivala, uključujući i brojne farmaceutske spojeve. Većina studija farmaceutskih spojeva u okolišu usmjerena je na određivanje roditeljskih spojeva i uključuje samo jedan odjeljak okoliša. Takav pojednostavljeni pristup često podcjenjuje ekotoksikološku važnost neke farmaceutske skupine, bilo da se zanemaruje doprinos transformacijskih produkata (TP) ili tako da se previde neki kritični mehanizmi koji dovode do povećane opasnosti za okoliš i ljudsko zdravlje. Nasuprot tome, ovaj projekt ima za cilj ukazati na važnost sveobuhvatne evaluacije zagađivala voda na temelju istraživanja dviju skupina farmaceutskih spojeva, makrolidnih antibiotika (MA) i opioidnih analgetika (OA), pri čemu će biti uključeni njihovi glavni transformacijski produkti te će biti istražena uloga raspodjelnih procesa u procjeni izloženosti tim spojevima.  

više »
Razvoj i evaluacija inovativnih alata za utvrđivanje utjecaja sulfonilurea herbicida na mikrobne zajednice u tlu (acronym: ECOFUN-MICROBIODIV)

Razvoj i evaluacija inovativnih alata za utvrđivanje utjecaja sulfonilurea herbicida na mikrobne zajednice u tlu (acronym: ECOFUN-MICROBIODIV)

ECOFUN-MICROBIODIV je međunarodni projekt posvećen razvoju i evaluaciji inovativnih alata i tehnika koji bi se koristili za utvrđivanje negativnog utjecaja novih skupina herbicida koji se u poljoprivredi apliciraju u niskim dozama, na aktivnost i bioraznolikost mikrobnih zajednica u tlima. Projekt se bazira na dva pokusa, jednom postavljenom na eksperimentalnom polju smještenom u Novom Sadu, u Srbiji i drugom pokusu postavljenom u kontroliranim uvjetima u stakleniku u Dijonu, u Francuskoj. Cilj oba pokusa je utvrditi utjecaj sulfonilurea herbicida nikosulfurona, koji se koristi pri uzgoju kukuruza, na mikrobne zajednice u tlima.

više »
22
Velj

Seminar Zavoda za teorijsku fiziku

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 22.02.2018. Vrijeme: 14:00

Predavač: Shlomo Yitzchaik
Ustanova: Institute of Chemistry and the Center for Nanoscience and Nanotechnology, the Hebrew University of Jerusalem

Conformationally adaptive biosensors

Sva događanja