Reduction of Environmental Risks, posed by emerging COntaminants, through advanced treatment of Municipal and industrial Wastes - EMCO

Reduction of Environmental Risks, posed by emerging COntaminants, through advanced treatment of Municipal and industrial Wastes - EMCO
Datum početka projekta
01.07.2004.
Datum kraja projekta
30.06.2007.
Status
Završen
Kategorija projekta
Sedmi okvirni program za razvoj i istraživanje
Glavni istraživač / voditelj
Marijan Ahel

Marijan Ahel, dr.sc.

znanstveni savjetnik +385 1 456 0940

20
Stu

Seminar Zavoda za organsku kemiju i biokemiju

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 20.11.2017. Vrijeme: 14:00

Predavač: Mladena Glavaš
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Endiinski aldehidi u višekoponentnoj reakciji

22
Stu

Seminar Zavoda za teorijsku fiziku

Lokacija: Predavaonica I krilo
Datum: 22.11.2017. Vrijeme: 14:00

Predavač: dr.sc. Vuko Brigljević
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Confirmation of the Standard Model at the Large Hadron Collider

23
Stu

Pristupno predavanje

Lokacija: Predavaonica I krilo
Datum: 23.11.2017. Vrijeme: 09:00

Predavač: dr.sc. Tomislav Lipić
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Modeliranje i analiza društveno-tehničkih sustava

Sva događanja