Laboratorij za biogeokemiju mora i atmosfere

Laboratorij za biogeokemiju mora i atmosfere

Misija i vizija Laboratorija za biogeokemiju mora i atmosfere uključuje temeljna i primjenjena interdisciplinarna istraživanja unutar znanosti o moru i o atmosferi te obrazovanje mladih znanstvenika.

left right
1_zajednicka

Glavni fokus Laboratorija za biogeokemiju mora i atmosfere je organska tvar koja je od važnosti za biogeokemijski ciklus ugljika a time i za klimatske promjene.

S obzirom da je u zadnjih dva stoljeća ozbiljno narušen globalni ciklus ugljika intenzivnom ljudskom aktivnošću, cilj je istraživati:

(i) reakcije fitoplanktona na okolišni stres (temperatura, dostupnost nutrijenta, zagađivala) kao ključne karike u trofičkom lancu,

(ii) staničnu i vanstaničnu organsku tvar (lipidi, morski gelovi, polisaharidi, proteini) što je važno za određivanje porijekla i procesa organske tvari; definiranje njihove organizacije i strukture na molekularnoj skali, te mehaničkih svojstava

(iii) površinska svojstva stanica na nano i mikrometarskoj skali koja su teško dostupna drugim tehnikama ali su presudna za razumjevanje dinamike međupovršinskih procesa: biotskih i abiotskih,

(iv) raspoloživost organske tvari za metale i nanočestice,

(v) veličinsku distribuciju, svojstva te fotokemijske procese organske tvari atmosferskih aerosola s naglaskom na nitro-aromatskim spojevima te njihove interakcije s okolišnim mikro konstituentima,

(vi) porijeklo, (trans)formacije te procese izmjene organske tvari na granici faza morska voda/atmosfera putem specifičnih organskih spojeva kao što su nitro-aromatski spojevi, te distribuciju istih u vodenom stupcu.

Abra Penezić
dr.sc.

asistent
+385 1 456 0952
1679

Blaženka Gašparović
dr.sc.

znanstveni savjetnik
Voditelj Laboratorija za biogeokemiju mora i atmosfere
+385 1 456 1148
1348

Jelena Godrijan
dr.sc.

znanstveni suradnik
Poslijedoktorand
+385 1 456 1148
1348

Marta Plavšić
dr.sc, naslovna red. prof.

znanstvena savjetnica u trajnom zvanju; naslovna redovita profesorica (Sveučilište u Zagrebu, PMF, Oceanologija, Interdisciplinarne prirodne znanosti)
+385 1 468 0127
1431 1348

Nadica Ivošević DeNardis

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 1128
1328 1585

Sanja Frka Milosavljević
dr.sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1185
1585

Tea Mišić Radić
dr.sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1128
1328 1810

Algal cell biophysical properties as markers for environmental stress in aquatic systems

Glavni istraživač / voditelj: Nadica Ivošević DeNardis

Major challenges face the aquatic systems due to different human activities, which may cause substantial damage to the economy of the region (fisheries, tourism). Our common regional challenge is focused on analyzing pressure in aquatic environment and requires transnational action as recognized in EU Biodiversity Strategy 2020.

više »

Estimating the role of marine biogenic organosulfur compunds in the formation and properties of atmospheric organic aerosols

Hrvatsko-Slovenska znanstveno tehnološka suradnja, 2016-2017, voditelj: S. Frka Milosavljević 

više »
AFM usluge analize

AFM usluge analize

Vizualizacija i karakterizacija površina i površinskih procesa na nanoskali primjenom mikroskopije atomskih sila.

više »
TOC analizator

TOC analizator

Analizator za određivanje ukupnog, otopljenog i partikularnog organskog ugljika u prirodnim krutim i tekućim uzorcima.

više »
22
Ruj

Predstavljanje IRBa pobjednicima natječaja IRIMa i IRBa

Lokacija: Predavaonica I krilo
Datum: 22.09.2017. Vrijeme: 09:00

Predavač: dr.sc. Vlatka Filipović Marijić
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

22
Ruj

Nastupno predavanje

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 22.09.2017. Vrijeme: 09:30

Predavač: dr.sc. Senka Terzić
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Analiza organskih spojeva primjenom spregnutih sustava tekućinske kromatografije i spektrometrije masa: razvoj metoda i primjena u zaštiti okoliša i epidemiologiji otpadnih voda

22
Ruj

Pristupno predavanje

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 22.09.2017. Vrijeme: 11:00

Predavač: dr. sc. Marta Popović
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Razumijevanje mehanizama stanične detoksikacije – od membranskih transportera do DNA popravka, od in vitro istraživanja do funkcionalne genomike zebrice korištenjem CRISPR/Cas9 sustava editiranja genoma

Sva događanja