Laboratorij za biogeokemiju mora i atmosfere

Laboratorij za biogeokemiju mora i atmosfere

Misija i vizija Laboratorija za biogeokemiju mora i atmosfere uključuje temeljna i primjenjena interdisciplinarna istraživanja unutar znanosti o moru i o atmosferi te obrazovanje mladih znanstvenika.

left right
1_zajednicka

Glavni fokus Laboratorija za biogeokemiju mora i atmosfere je organska tvar koja je od važnosti za biogeokemijski ciklus ugljika a time i za klimatske promjene.

S obzirom da je u zadnjih dva stoljeća ozbiljno narušen globalni ciklus ugljika intenzivnom ljudskom aktivnošću, cilj je istraživati:

(i) reakcije fitoplanktona na okolišni stres (temperatura, dostupnost nutrijenta, zagađivala) kao ključne karike u trofičkom lancu,

(ii) staničnu i vanstaničnu organsku tvar (lipidi, morski gelovi, polisaharidi, proteini) što je važno za određivanje porijekla i procesa organske tvari; definiranje njihove organizacije i strukture na molekularnoj skali, te mehaničkih svojstava

(iii) površinska svojstva stanica na nano i mikrometarskoj skali koja su teško dostupna drugim tehnikama ali su presudna za razumjevanje dinamike međupovršinskih procesa: biotskih i abiotskih,

(iv) raspoloživost organske tvari za metale i nanočestice,

(v) veličinsku distribuciju, svojstva te fotokemijske procese organske tvari atmosferskih aerosola s naglaskom na nitro-aromatskim spojevima te njihove interakcije s okolišnim mikro konstituentima,

(vi) porijeklo, (trans)formacije te procese izmjene organske tvari na granici faza morska voda/atmosfera putem specifičnih organskih spojeva kao što su nitro-aromatski spojevi, te distribuciju istih u vodenom stupcu.

Blaženka Gašparović
dr.sc.

znanstveni savjetnik
Voditelj Laboratorija za biogeokemiju mora i atmosfere
+385 1 456 1148
1348

Jelena Godrijan
dr.sc.

znanstveni suradnik
Poslijedoktorand
+385 1 456 1148
1348

Nadica Ivošević DeNardis

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 1128
1328 1585

Sanja Frka Milosavljević
dr.sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1185
1585

Slađana Strmečki Kos
dr.sc.

znanstveni suradnik
+385 1 468 0127
1431 1847

Tea Mišić Radić
dr.sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1128
1328 1810

Algal cell biophysical properties as markers for environmental stress in aquatic systems

Glavni istraživač / voditelj: Nadica Ivošević DeNardis

Major challenges face the aquatic systems due to different human activities, which may cause substantial damage to the economy of the region (fisheries, tourism). Our common regional challenge is focused on analyzing pressure in aquatic environment and requires transnational action as recognized in EU Biodiversity Strategy 2020.

više »

Estimating the role of marine biogenic organosulfur compunds in the formation and properties of atmospheric organic aerosols

Hrvatsko-Slovenska znanstveno tehnološka suradnja, 2016-2017, voditelj: S. Frka Milosavljević 

više »
AFM usluge analize

AFM usluge analize

Vizualizacija i karakterizacija površina i površinskih procesa na nanoskali primjenom mikroskopije atomskih sila.

više »
TOC analizator

TOC analizator

Analizator za određivanje ukupnog, otopljenog i partikularnog organskog ugljika u prirodnim krutim i tekućim uzorcima.

više »
26
Velj

Pristupno predavanje

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 26.02.2018. Vrijeme: 11:30

Predavač: dr.sc. Željka Knežević
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Sekundarno zračenje u protonskoj radioterapiji - Pregled istraživanja pasivnim dozimetrima unutar različitih fantoma

26
Velj

Kolokvij Zavoda za organsku kemiju i biokemiju

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 26.02.2018. Vrijeme: 14:00

Predavač: dr.sc. Irena Dokli
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Određivanje apsolutne konfiguracije i totalna sinteza (+)-asperparalina C

28
Velj

Pristupno predavanje

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 28.02.2018. Vrijeme: 14:00

Predavač: dr.sc. Silva Katušić Hećimović
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Proučavanjem rijetke monogenske bolesti do razumijevanja Alzheimerove bolesti

Sva događanja