2005 01 - Nacionalni park Krka

Uzorkovanje i terenski rad - Nacionalni park Krka

 

Foto galerija LFKT
P2260010
anchialine (43)
Nacionalni park Krka
Nacionalni park Krka (2004)
Otvoreni dani 2005.
Nacionali park Mljet & Kaštela
Luka Rijeka
prethodni sljedeći
2nd Symposium on “Anchialine Ecosystems”
2
Srp

Pristupno predavanje

Lokacija: CIM Rovinj
Datum: 02.07.2018. Vrijeme: 11:00

Predavač: Romina Kraus
Ustanova: Institut Ruđer Bošković
Zavod: CIM

Rezultati istraživanja fitoplanktona i inih aktivnosti s planom za dalje

Sva događanja