Istraživanje tragova metala u podzemnim vodama vodocrpilišta Petruševec

Istraživanje tragova metala u podzemnim vodama vodocrpilišta Petruševec
Datum početka projekta
01.11.2011.
Datum kraja projekta
30.06.2012.
Status
Završen
Kategorija projekta
Privreda

Razmatranjem svih dostupnih rezultata koncentracije metala u podzemnim vodama vodocrpilišta Petruševec uočeno je da su vrlo često vrijednosti koncentracija metala bile ispod granice detekcije primijenjene metode određivanja u ovlaštenom laboratoriju, te je za koncentraciju upisivana nula (što je krivi analitički podatak). To se posebno uočava na primjeru koncentracija žive koje nikada nisu stvarno određene, ili na koncentracija kadmija i olova, čije vrijednosti su u rasponu od dva ili više redova veličine.

S obzirom da na ispitivanom području nisu prepoznati i definirani izvori onečišćenja koji mogu dovesti do tako velikih varijacija u koncentracijama, opravdano je sumnjati u vjerodostojnost istih, ali i svih drugih podataka o razini koncentracija ekotoksičnih metala u vodenom tijelu vodocrpilišta Petruševec, ali i drugih vodocrpilišta grada Zagreba poput vodocrpilišta Mala Mlaka za koje smo našim analizama pokazali da su stvarne koncentracije metala značajno niže od dotada izvještavanih.

Stoga se u suradnji s nadležnim tijelima Grada Zagreba pristupilo ovim istraživanjima koja su za cilj prvenstveno imala odrediti stvarne koncentracije ekotoksičnih metala u vodnom tijelu Petruševec.

Glavni istraživač / voditelj
Neven Cukrov

Neven Cukrov, dr.sc.

VIši znanstveni suradnik 0993473334

Foto galerija LFKT
P2260010
anchialine (43)
Nacionalni park Krka
Nacionalni park Krka (2004)
Otvoreni dani 2005.
Nacionali park Mljet & Kaštela
Luka Rijeka
prethodni sljedeći
2nd Symposium on “Anchialine Ecosystems”
26
Ožu

Pristupno predavanje

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 26.03.2018. Vrijeme: 14:30

Predavač: dr.sc. Vlatka Filipović Marijić
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Procjena opterećenja slatkovodnih ekosustava metalima praćenjem bioloških pokazatelja u indikatorskih organizama

28
Ožu

Predavanje gosta

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 28.03.2018. Vrijeme: 11:00

Predavač: dr. Bojan Žagrović
Ustanova: Vienna Biocenter, MAX F. PERUTZ LABORATORIES

Universal genetic code as a key for understanding RNA-protein interactions

28
Ožu

Kolokvij Centra za znanstvene informacije

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 28.03.2018. Vrijeme: 15:00

Predavač: dr.sc. Marija Luić
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Od Himalaje do Gangesa

Sva događanja