Okolišni pokazatelji (klimatski i hidrološki) fluvijalnih precipitata Kordiljerskog planinskog lanca praćenih između 1999. i 2009. Usporedba s d...

Okolišni pokazatelji (klimatski i hidrološki) fluvijalnih precipitata Kordiljerskog planinskog lanca praćenih između 1999. i 2009. Usporedba s d...

Rio Pedra

Datum početka projekta
01.01.2010.
Datum kraja projekta
31.12.2012.
Status
Završen
Kategorija projekta
Ostali projekti

Paleookolišne interpretacije temeljene na geološkim i geokemijskim pokazateljima osnovica su za naše razumijevanje prošlih i sadašnjih klimatskih i okolišnih promjena.

Točnost, većine pokazatelja iz prošlosti temelji se na analogiji usporedbe s današnjim odnosima, a njihova ispravnost se već dugo ispituje. Paleookolišni podaci visoke rezolucije su nezaobilazni u procjeni regionalnih promjena povezanih s antropogenim utjecajem (uključujući antropogeno izazvano globalno zatopljenje). Takve primjene obično uključuju upotrebu podataka visoke rezolucije u sprezi s više drugih pokazatelja, tražeći kvantitativne, reprezentativne podatke s jasno izraženim nesigurnostima. Tipični podatak visoke rezolucije je sadašnja i paleo sedra (masivna i laminirana). Uz to, sedrene barijere formirane na krškim potocima i rijekama predstavljaju geološke i geomorfološke tvorbe izvanredne univerzalne vrijednosti iz znanstvenog i estetskog pogleda. One istovremeno predstavljaju jedinstveni životni prostor za neke ugrožene vrste i zbog toga se ubrajaju kao nacionalno baština prema UNESCO-u

Tijekom zadnjih sedam godina kroz suradnji Instituta Ruđer Bošković iz Zagreba i Jožef Štefan iz Ljubljane ispitana je koncentracija metala i odnos stabilnih izotopa C i O u sedri s Plitvičkih jezera i Korane kao predstavnik zapisa kontinentalne klime, te sedri na Krki, Zrmanji, Čikoli i Krčiću kao predstavnicima Mediteranske klime, te će se ti podaci usporediti s sedrama Španjolskih rijeka.

Glavni istraživač / voditelj
Neven Cukrov

Neven Cukrov, dr.sc.

VIši znanstveni suradnik 0993473334