Utjecaj kretanja vodenih masa na prostornu i vremensku raspodjelu ekotoksikanata u Malom i Velikom jezeru Nacionalnog parka Mljet

Utjecaj kretanja vodenih masa na prostornu i vremensku raspodjelu ekotoksikanata u Malom i Velikom jezeru Nacionalnog parka Mljet

Morska jezera u NP Mljet

Datum početka projekta
15.09.2011.
Datum kraja projekta
15.09.2012.
Status
Završen
Kategorija projekta
Društvena zajednica

            Utvrdit će se način rasprostiranja tragova ekotoksičnih metala Cd, Co, Cu, Hg, Ni, Pb i Zn u morskim jezerima (Veliko i Malo jezero) koji mogu negativno utjecati na bioraznolikost vodenog ekosustava Nacionalnog parka Mljet. Mjerenjem koncentracija tragova metala u vodenom stupcu (Cd, Co, Cu, Ni, Pb i Zn - voltammetrija; Hg - atomska apsorpcijska spektrometrija) razjasnilo bi se razmjer antropogenog utjecaja. Kretanje vodenih masa i morske struje utječe na širenje tragova metala. Stoga će se postaviti strujomjeri kako bi se dobilo uvid u kretanje vode u morskim jezerima i time se matematičkim modeliranjem predvidjelo širenje ekotoksikanata od prirodnih i mogućih antropogenih izvora. Automatski uređaji za praćenje promjene temperature i saliniteta („data logger“) postavit će se na najdubljem dijelu Malog jezera, gdje se možda nalazi podvodni izvor i zabilježit će se eventualan dotok slatke ili slane vode.

Glavni istraživač / voditelj
Vlado Cuculić

Vlado Cuculić, dr. sc.

Viši znanstveni suradnik +385 1 456 1190

Foto galerija LFKT
P2260010
anchialine (43)
Nacionalni park Krka
Nacionalni park Krka (2004)
Otvoreni dani 2005.
Nacionali park Mljet & Kaštela
Luka Rijeka
prethodni sljedeći
2nd Symposium on “Anchialine Ecosystems”
26
Tra

Pristupno predavanje

Lokacija: Predavaonica I krilo
Datum: 26.04.2018. Vrijeme: 13:00

Predavač: dr.sc. Tihomir Balog
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Hiperoksija i reaktivni radikali

26
Tra

Popularno-znanstveno predavanje

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 26.04.2018. Vrijeme: 15:00

Predavač: dr. Branko Breyer

Od niske radioaktivnosti do zaštite od ultrazvuka u 34 lake godine

27
Tra

International Symposium on Epigenetics in Head and Neck Cancer

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 27.04.2018. Vrijeme: 09:00

Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Sva događanja