Priroda organske tvari i interakcija s mikrokonstituentima i površinama u okolišu

Kategorija projekta
Znanstveni projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
Šifra projekta
098-0982934-2717

Predložena istraživanja predstavit će novi, interdisciplinarni pristup fizičko-kemijskoj karakterizaciji (kemijski sastav, struktura, površinski aktivna svojstva, optička svojstva) površinskog mikrosloja mora. Elektrokemijske tehnike poslužiti će za određivanje površinski aktivnih tvari u mikrosloju i podpovršinskoj vodi. Za specifične kemijske analize pojedinih grupa spojeva koristiti će se spektrofotometrijske i kromatografske metode. Monoslojne tehnike će omogućit karakterizaciju stanja i elastičnih svojstva prirodnih filmova. Optička vizualizacija površinskog mikrosloja mora provesti će se korištenjem mikroskopije pod Brewsterovim kutem i nanoskopski. Razvijat ćemo metode za in-situ mjerenja. Površinski aktivne tvari u atmosferi stvaraju slojeve oko kapljica u koje se pojedina zagađivala mogu ugraditi i utjecati na ispiranje organskih tvari iz atmosfere i mobilizaciju mikrozagađivala na globalnoj razini. Podaci o koncentracijama organske tvari u oborinama i njihovim površinski aktivnim svojstvima na našem području su vrlo oskudni, pa će se sustavna istraživanja u uzorcima oborina vršiti na kopnenom i obalnom dijelu Hrvatske zbog uvida u njihov atmosferski donos u prirodne vodene sustave. Površinski aktivna svojstva organske tvari, posebice njene koloidne frakcije, ispitivati će se kod stvaranja želatinoznih agregata za vrijeme ekstenzivnog cvjetanja mora u Sjevernom Jadranu uz razvijanje metode za ranu detekciju pojave. Istraživati će se interakcija prirodne organske tvari sa tragovima metala i ostalim mikrokonstituentima uvodenom stupcu, površinskom mikrosloju i pornoj vodi sedimenta. Eutrofikacijski procesi će se pratiti u Rogozničkom jezeru, ušću rijeke Krke, u području uzgajališta riba i školjaka, te vodama sliva Drave i Save. Istraživati će se uloga sumpora u složenim biogeokemijskim procesima u anoksičnim sustavima.Razvijat ćemo prikladne elektrokemijske metode za brzo i jednostavno određivanje, raspodjelu i specijaciju važnijih anorganskih i organskih reduciranih sumpornih spojeva u oksično-anoksičnim sredinama.

Glavni istraživač / voditelj

26
Tra

Pristupno predavanje

Lokacija: Predavaonica I krilo
Datum: 26.04.2018. Vrijeme: 13:00

Predavač: dr.sc. Tihomir Balog
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Hiperoksija i reaktivni radikali

26
Tra

Popularno-znanstveno predavanje

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 26.04.2018. Vrijeme: 15:00

Predavač: dr. Branko Breyer

Od niske radioaktivnosti do zaštite od ultrazvuka u 34 lake godine

27
Tra

International Symposium on Epigenetics in Head and Neck Cancer

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 27.04.2018. Vrijeme: 09:00

Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Sva događanja