24
List

Kolokvij Zavoda za istraživanje mora i okoliša

Lokacija: Predavaonica I krilo
Datum: 24.10.2016. Vrijeme: 10:00

Predavač: Elvira Bura Nakić
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Interpretacija redox uvjeta - prednosti zajedničkog korištenja uranija i molibdena kao indikatora anoksije

24
List

Pristupno predavanje

Lokacija: Predavaonica I krilo
Datum: 24.10.2016. Vrijeme: 11:00

Predavač: Suzana Šegota
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

"Procesi na nanoskali“- AFM više od vizualizacije

24
List

Tjedan otvorenog pristupa - webinar

Lokacija: Knjižnica V krilo, računalna predavaonica
Datum: 24.10.2016. Vrijeme: 12:00

Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Osnove otvorene znanosti

Tjedni kalendar »