29
Ruj

Predavanje gosta

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 29.09.2016. Vrijeme:10:30

Predavač: Prof. Jihong Yu
Ustanova: Sveučilište Jilin

Construction of Zeolitic Materials with Nanoporous Architectures

29
Ruj

Predavanje u sklopu ESF projekta „Interdisciplinarna istraživanja u staničnoj biologiji – INTERBIO“

Lokacija: Seminar, V krilo
Datum: 29.09.2016. Vrijeme:11:00

Predavač: dr.sc. Maja Marinović
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Istraživanje uloge proteina IqgC u dinamici aktinskog citoskeleta

29
Ruj

Predavanje u sklopu ESF projekta „Interdisciplinarna istraživanja u staničnoj biologiji – INTERBIO“

Lokacija: Seminar, V krilo
Datum: 29.09.2016. Vrijeme:11:30

Predavač: dr.sc. Juraj Simunić
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Istraživanje dinamike mikrotubula u staničnoj diob

Tjedni kalendar »