Stručni poslovi zaštite okoliša

Stručni poslovi zaštite okoliša

Institut Ruđer Bošković dobio je suglasnost za obavljanje stručnih poslova od Ministarstva zaštite okoliša i prirode, slijedom čega je institut u mogućnosti ponuditi različiti niz usluga vezanih na utjecaj, zaštitu, procijene i praćenje stanja okoliša.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo je Institutu sljedeće suglasnosti za rad u okolišu:

  1. izrada studija o utjecaju na okoliš te izradu sadržaja studija;
  2. izrada programa zaštite okoliša;
  3. izrada izvješća o stanju okoliša;
  4. izrada elaborata o zaštiti okoliša za zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš;
  5. procjena šteta nastalih u okolišu uključujući i rizike;
  6. određivanje vrsta otpada, opasnih svojstva otpada te uzorkovanje i ispitivanje fizikalnih i kemijskih svojstava;
  7. praćenje stanja okoliša;
  8. obavljanje stručnih poslova za potrebe Registra onečišćavanja okoliša;
  9. izrada podloga za ishođenje znaka zaštite "Prijatelj okoliša".

Za upit obratiti se na: 

26
Ruj

Ljetni studentski projekti ZEFa

Lokacija: Predavaonica I krilo
Datum: 26.09.2017. Vrijeme: 10:00

Predavač: dr.sc. Igor Gašparić
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Nuklearna fizika - LNF

27
Ruj

Seminar Zavod za fizičku kemiju

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 27.09.2017. Vrijeme: 14:00

Predavač: dr.sc. Jiangyang You
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Trip report: Dresden International Summer School 2017

28
Ruj

Pristupno predavanje

Lokacija: Predavaonica I krilo
Datum: 28.09.2017. Vrijeme: 11:00

Predavač: dr.sc. Brankica Mravinac
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Ponavljajuće sekvence DNA - u potrazi za centromernim "gralom"

Sva događanja