Stručni poslovi zaštite okoliša

Stručni poslovi zaštite okoliša

Institut Ruđer Bošković dobio je suglasnost za obavljanje stručnih poslova od Ministarstva zaštite okoliša i prirode, slijedom čega je institut u mogućnosti ponuditi različiti niz usluga vezanih na utjecaj, zaštitu, procijene i praćenje stanja okoliša.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo je Institutu sljedeće suglasnosti za rad u okolišu:

  1. izrada studija o utjecaju na okoliš te izradu sadržaja studija;
  2. izrada programa zaštite okoliša;
  3. izrada izvješća o stanju okoliša;
  4. izrada elaborata o zaštiti okoliša za zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš;
  5. procjena šteta nastalih u okolišu uključujući i rizike;
  6. određivanje vrsta otpada, opasnih svojstva otpada te uzorkovanje i ispitivanje fizikalnih i kemijskih svojstava;
  7. praćenje stanja okoliša;
  8. obavljanje stručnih poslova za potrebe Registra onečišćavanja okoliša;
  9. izrada podloga za ishođenje znaka zaštite "Prijatelj okoliša".

Za upit obratiti se na: 

Tarzan Legović - Nemate ovlasti za pregled ovog sadržaja.
22
Velj

Seminar Zavoda za istraživanje mora

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 22.02.2017. Vrijeme: 10:30

Predavač: Donat Petricioli
Ustanova: D.I.I.V. d.o.o. za ekologiju mora, voda i podzemlja, Sali, Dugi otok

Ekološke osobitosti Jadranskim morem preplavljenih speleoloških objekata

22
Velj

Kolokvij Centra za znanstvene informacije

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 22.02.2017. Vrijeme: 15:00

Predavač: dr.sc. Jadranka Stojanovski
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Planet Island: 63-67 kroz 10-18

24
Velj

Pristupno predavanje

Lokacija: Predavaonica I krilo
Datum: 24.02.2017. Vrijeme: 10:00

Predavač: Krešimir Salamon
Ustanova: Institut za fiziku, Zagreb

Tanki filmovi: uvid u (nano)strukturu i morfologiju pomoću rendgenskih metoda

Sva događanja »