Stručni poslovi zaštite okoliša

Stručni poslovi zaštite okoliša

Institut Ruđer Bošković dobio je suglasnost za obavljanje stručnih poslova od Ministarstva zaštite okoliša i prirode, slijedom čega je institut u mogućnosti ponuditi različiti niz usluga vezanih na utjecaj, zaštitu, procijene i praćenje stanja okoliša.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo je Institutu sljedeće suglasnosti za rad u okolišu:

  1. izrada studija o utjecaju na okoliš te izradu sadržaja studija;
  2. izrada programa zaštite okoliša;
  3. izrada izvješća o stanju okoliša;
  4. izrada elaborata o zaštiti okoliša za zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš;
  5. procjena šteta nastalih u okolišu uključujući i rizike;
  6. određivanje vrsta otpada, opasnih svojstva otpada te uzorkovanje i ispitivanje fizikalnih i kemijskih svojstava;
  7. praćenje stanja okoliša;
  8. obavljanje stručnih poslova za potrebe Registra onečišćavanja okoliša;
  9. izrada podloga za ishođenje znaka zaštite "Prijatelj okoliša".

Za upit obratiti se na: 

29
Svi

Seminar Zavoda za istraživanje mora

Lokacija: Predavaonica I krilo
Datum: 29.05.2017. Vrijeme: 09:00

Predavač: Axelle Meersschaut
Ustanova: University College Ghent, Faculty of Health Care, Vesalius, Belgija

Identification and diversity of model bacteria from water column, sediment and fish from different aquatic ecosystems

29
Svi

Predavanje i radionica

Lokacija: Knjižnica V krilo, računalna predavaonica
Datum: 29.05.2017. Vrijeme: 14:15

Predavač: doc. dr. sc. Tomislav Portada
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Spektroskopija nuklearne magnetske rezonancije

29
Svi

predavanje gosta

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 29.05.2017. Vrijeme: 14:30

Predavač: Maja Šemanjski, mag. chem.
Ustanova: Proteome Center Tuebingen

Istraživanja proteoma bakterije E.coli

Sva događanja