Lichtenbergovo drvo

Laboratorij za radijacijsku kemiju i dozimetriju

Za razliku od onih istraživanja materijala koja su uglavnom usredotočena na pripravu i karakterizaciju novih materijala, naša istraživanja usmjerena su na fizičko-kemijske učinke zračenja u materijalima i na iskorištavanje tih učinaka, kako za osnovna tako i za primjenjena istraživanja. LRKD jedini u Hrvatskoj raspolaže snažnim izvorima zračenja i kadrovskom, prostornom i materijalnom infrastrukturom potrebnom za njihovu sigurnu eksploataciju. Kontinuirana znanstvena  istraživanja omogućuju daljnju prepoznatljivost LRKD-a kako na nacionalnoj tako i svjetskoj razini. Znanstveni interesi i potencijali suradnika LRKD komplementarni su  interesima brojnih stručnjaka i znanstvenika iz područja kemije, kemijske i molekularne biologije, kemijskog inženjerstva, fizike, medicine, radiologije, zaštite, ekologije itd.

Branka Mihaljević

Voditelj laboratorija

dr.sc. Branka Mihaljević

+385 1 456 1071
left right

Anđela Pustak
dr. sc.

znanstvena suradnica
+385 1 457 1255
1491

Branka Mihaljević
dr.sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 456 1071
1471 1454

Irina Pucić
dr. sc.

viša znastvena suradnica
+385 1 456 1166
1576

Iva Džeba
dr. sc.

Znanstveni novak/poslijedoktorand
+385 1 456 1070
1470 1600

Ivana Tartaro Bujak
dr.sc.

znanstvena novakinja / poslijedoktorandica
1204

Katarina Marušić
dr.sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1154
1554

Marija Majer
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1051
1451

Marijana Nodilo
dr. sc.

stručna suradnica
+385 1 456 1156
1456

Svetozar Jančić

+385 1 456 1053
1453

Tanja Jurkin
dr. sc.

znanstvena suradnica
+385 1 457 1255
1491

Željka Knežević Medija
dr.sc.

znanstvena suradnica
+385 1 456 1098
1499
 COST Action CM1201: Biomimetic Radical Chemistry

COST Action CM1201: Biomimetic Radical Chemistry

Glavni istraživač / voditelj: Branka Mihaljević

CMST COST Action CM1201

Biomimetic Radical Chemistry

više »

EURAMET project: Metrology for mobile detection of ionising radiation following a nuclear or radiological incident (Short Name: Preparedness, Proje...

New radioactivity measurements will support fast, effective protection of the environment following nuclear events

više »

Collaborative Research Agreement between Chiyoda Technol Corporation and Ruđer Bošković Institute

Glavni istraživač / voditelj: Željka Knežević Medija

Promote fundamental and application research on radiophotoluminescence (RPL). Scientific collaboration in the field of radiation application and radiation protection for the purpose of contributing to and further developing this academic field.

više »

Coordinated Research Project: Disinfection and Consolidation of Archived Materials and Cultural Heritage Artefacts by Radiation Processing Techniques

Glavni istraživač / voditelj: Branka Mihaljević

Assessment of optimal irradiation conditions for gamma-radiation treatment of common fungi on selected cultural heritage objects

više »

Introducing and Harmonizing Standardized Quality Control Procedures for Radiation Technologies (RTC RER/1/014 )

Glavni istraživač / voditelj: Branka Mihaljević

To introduce and harmonize standardized quality control procedures in radiation processing of advanced materials, health care- and environmentally-friendly products

više »

Optimization of doses from computed tomography for paediatric population

Glavni istraživač / voditelj: Željka Knežević Medija

With the growing use of X-ray imaging techniques especially computed tomography (CT) and the increasing awareness of CT radiation risk to population, there is a greater need to accurately estimate radiation dose from different CT examinations especially for children population which is the main aim and focus of the Croatian Chinese Scientific and Technological Cooperation.

 

više »

Upgrading of 60Co panoramic irradiation facility in Croatia

Glavni istraživač / voditelj: Željka Knežević Medija

 The project will enhance research in various aspects of irradiation technologies as well as radiation processing services in the field of development, contract services in Croatia and the neighboring countries

više »
Ekspertne usluge u modifikaciji i karakterizaciji polimernih i srodnih materijala

Ekspertne usluge u modifikaciji i karakterizaciji polimernih i srodnih materijala

Suradnici LRKD nude ekspertizu u modifikaciji i karakterizaciji polimernih i srodnih materijala, u sklopu svojeg istraživačkog iskustva koje je posebno veliko u radijacijskoj kemiji i tehnologiji polimera te su otvoreni za suradnju s gospodarstvom.

više »
Određivanje oksidacijskog stresa u biološkim uzorcima

Određivanje oksidacijskog stresa u biološkim uzorcima

Oksidacijski stres, kao i starenje i razna bolesna stanja uključujući rak, su prirodni procesi koji izazivaju nastajanje slobodnih radikala i njihovih reakcija u biološkim sustavima.

više »
Spektrofotometrijske analize

Spektrofotometrijske analize

Kvantitativne spektrofotometrijske analize u prirodnim uzorcima razrađene su i standardizirane u Laboratoriju primjenom Variav UV/VIS spektrofotometra Cary 4000

više »
Usluge ozračivanja na panoramskom izvoru gama zračenja 60Co

Usluge ozračivanja na panoramskom izvoru gama zračenja 60Co

Panoramski uređaj za ozračivanje gama zrakama 60Co jedini je takve vrste u Hrvatskoj. Pogodan je za različite primjene u velikom u rasponu doza, od onih koje se koriste u radiobiologiji do područja visokih doza koje se koriste u radijacijskoj kemiji i radijacijskoj tehnologiji.

Sposobnost ionizirajućeg zračenja da se njegovom primjenom kontrolirano generiraju slobodni radikali, elektroni, ioni i pobuđene molekule otvara mogućnosti za interdisciplinarna istraživanja iz područja kemije, biologije, medicine, fizike i ekologije, te je naš izvor zračenja na raspolaganju svim istraživačima iz spomenutih znanstvenih područja.

više »