Logo ZMB

Zavod za molekularnu biologiju

U Zavodu za molekularnu biologiju bavimo se proučavanjem molekularnih osnova i funkcije bazičnih bioloških struktura i procesa.

Tajništvo

Marija Kober
tel/faks: +385 1 4561177
email: mkober@irb.hr

left right

Istraživanja u Zavodu za molekularnu biologiju zasnovana su na suvremenim metodama molekularne biologije, biokemije, stanične biologije, genetike, biofotonike i bioinformatike i provode se na različitim modelnim organizmima: bakterijama, kvascima, diktiostelidima, beskralježnjacima, biljkama, laboratorijskim životinjama i stanicama sisavaca u kulturi.

Područja istraživanja mogu se sažeti u nekoliko širih tema: replikacija, rekombinacija i popravak DNA, odnosno procesi vezani uz održavanje genetičkog materijala, genetičku varijabilnost i stvaranje novih vrsta; organizacija genoma i repetitivne sekvence DNA; transkripcija i translacija genetičke poruke, odnosno procesi vezani uz ekspresiju genetičke poruke; molekularni procesi vezani uz regulaciju stanične diobe, diferencijacije, rasta i starenja; molekularni procesi uključeni u stanični odgovor na citostatike i antibiotike, kao i na nastanak rezistencije; genetička pozadina i regulatorni mehanizmi neurotransmisije; molekularni regulatori fotosinteze; fiziologija, biokemija i strukturna biologija biljnih hormona; dinamički procesi u citoskeletu; evolucija gena i genoma kao trajni proces u živom svijetu.

Osnovni cilj ovih istraživanja predstavlja temeljitije razumijevanje bioloških procesa na molekularnoj razini i rasvjetljavanje osnovnih zakonitosti života, kao i osposobljavanje mladih stručnjaka za profesionalni rad u molekularnim bioznanostima, uključujući biomedicinu i biotehnologiju.

Laboratorij za biofiziku stanice bavi se prvenstveno istraživanjima strukture, dinamike i funkcije staničnog skeleta.

više »

LEG se sastoji od tri neovisne istraživačke grupe koje iz različitih aspekata prilaze problemima u evolucijskoj genetici. (Grupa dr. Ugarković, Grupa dr. Brčić-Kostić i Grupa dr. Domazet-Lošo)

više »

Laboratorij za kemijsku biologiju (LKB), primjenjujući interdisciplinarni pristup, bavi se istraživanjima biljnog rasta i razvitka, molekularne regulacije navedenih fiziološki procesa te sekundarnog biljnog metabolizma.

više »

U središtu naših istraživanja su procesi fotosinteze, najvažnijeg autotrofnog biokemijskog procesa na Zemlji.

više »

Kombinirajući genetički i biokemijski pristup u razjašnjavanjima strukture i funkcije gena/genoma, kao i funkcije njihovih produkata – proteina i RNA istražujemo osnovne molekularne procese koristeći dva modelna organizma: spužve i streptomicete.

više »

Laboratorij se bavi istraživanjima molekularne i stanične biologije eukariota. Modelni sistemi su stanice kvasca i sisavaca. Istraživanja obuhvaćaju mehanizme kontrole staničnog rasta i aktivnosti gena. Laboratorij sačinjavaju dvije istraživačke grupe.

više »

Istražujemo molekularne mehanizme genetičke rekombinacije i rekombinacijskog popravka DNA kod prokariota.

više »

 

Veći dio istraživanja fokusiran je na funkciju i regulaciju središnjeg i perifernog serotoninskog sustava, a područje znanstvenog interesa kreće se od regulacije gena, preko stanične i međustanične signalizacije do ponašanja životinje. Drugi smjer istraživanja obuhvaća patofiziologiju cerebrospinalnog likvora na eksperimentalnoj i kliničkoj razini.

više »

Mlad i dinamičan laboratorij, jedan od najvećih laboratorija u Zavodu za molekularnu biologiju. Surađujemo s nekoliko znanstvenih skupina unutar Instituta, i više istraživačkih skupina u inozemstvu (Njemačka, Francuska, SAD, Slovenija).

Smjerovi našeg istraživanja su:

  1. Signalni putevi potaknuti integrinima u otpornosti tumorskih stanica na protutumorske lijekove
  2. Stanični odgovor na genotoksine i mehanizmi uključeni u otpornost stanica
  3. Uloga miRNA u osjetljivost tumorskih stanica na protutumorske lijekove
  4. Adenovirusi kao vektori za prijenos gena
  5. Novosintetizirani spojevi kao potencijalni protutumorski lijekovi
više »

Naša istraživanja su usredotočena na satelitne DNA i druge ponovljene sekvence DNA kako bi se razumijela njihova struktura, evolucijski mehanizmi, funkcionalnost te utjecaj na genomsku dinamiku i plastičnost. Sadašnja istraživanja provode se na različitim modelnim organizmima beskralješnjaka i to oblićima korijenovih kvržica, školjkašima i kukcima kornjašima.

više »

Andreja Ambriović Ristov
dr. sc.

znanstvena savjetnica
+385 1 457 1240
1543 1545

Mariastefania Antica
Prof

znanstveni savjetnik,
+385 1 456 1065
1540 1609

Vlatka Antolović
dr. sc.

viši asistent, poslijedoktorand
+385 1 457 1350
1755

Helena Bilandžija
dipl. ing.

asistent
+385 1 457 1239
1458

Krunoslav Brčić-Kostić
dr.sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 457 1285
1417 1608

Anamaria Brozović
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 1145
1545 1877

Branka Bruvo Mađarić
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 457 1273
1603 1445

Helena Ćetković
dr. sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 456 1115
1515

Svjetlana Cvjetan
dr.sc.

viši asistent
+385 1 456 0971
1546

Lipa Čičin-Šain
dr.sc.

znanstvena savjetnica
+385 1 456 1045
1307 1844

Tihana De Zan
dipl. ing.

Znanstveni novak u suradničkom mjestu asistenta
+385 1 456 1145
1545 1305

Ana Dekanić
mag.biol.mol.

stručni suradnik doktorand
+385 1 456 1145
1545 1876

Tomislav Domazet-Lošo
Dr. rer. nat.

znanstveni suradnik
1417 1302

Blaženka Dumić

1654

Vedran Dunjko
dipl. ing.

asistent (znanstveni novak)
1417

Senka Džidić
dr

asistent
1419
098227372

Damir Đermić
dr. sc.

Znanstveni suradnik
+385 1 456 1037
1437

Želimira Filić
prof.biol.

znanstveni novak - asistent
+385 1 456 1111
1459 1617

Mirjana Filipović

tehničar
1472

Hrvoje Fulgosi
Prof. dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 1019
1428 1519

Mirna Halasz
dr.sc.

+385 1 457 1239
1458

Matija Harcet
dr. sc.

znanstveni suradnik
1617 1458

Nevenka Hiršl

1540

Ana Hlevnjak

+385 1 457 1316
1866

Snježana Jurić
dr. sc.

viša asistentica
+385 1 456 1019
1519 1263

Katarina Karlo

+385 1 456 1147
1547

Marija Kober

+385 1 456 1177
1677

Mirela Kosinjski

1472

Jasna Lalić

+385 1 457 1324
1518

Marina Leko

1654

Sonja Lesjak

+385 1 457 1369
1201 1797

Dragomira Majhen
dr.sc.

znanstvena suradnica
+385 1 456 1145
1545 1876

Maja Marinović
dr.sc.

viši asistent, poslijedoktorand
+385 1 457 1324
1518

Nevenka Meštrović Radan
dr.sc

znanstveni suradnik
+385 1 457 1273
1603 1445

Snježana Mihaljević
dr. sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 456 1143
1643

Andreja Mikoč
dr.sc.

znanstvena suradnica
+385 1 456 1115
1458 1515

Gordana Mokrović
dr.sc.

viši asistent
+385 1 457 1289
1547 1307

Brankica Mravinac
dr.sc.

znanstveni suradnik
+385 1 457 1273
1445 1603

Josipa Nemet
dr.sc.

znanstveni novak/viši asistent
+385 1 456 0981
1728

Darko Orešković
dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 468 0218
1547 1845

Mladen Paradžik
dipl.ing.

Asistent
+385 1 456 1145
1545 1876

Tina Paradžik
dr.sc.

visi asistent
+385 1 457 1258
1459

Iva Pavlović
mag. ing. biotech.

znanstveni novak / asistent
1642

Željka Pezer Sakač
dr. sc.

viši asistent (znanstveni novak)
+385 1 457 1264
1445

Jasenka Piljac Žegarac
Dr.sc.

Viša znanstvena suradnica
+385 1 456 0987
1642

Bruna Pleše
dr. sc.

Viši asistent
+385 1 457 1239
1458

Miroslav Plohl
prof. dr. sc.

znanstveni savjetnik Instituta "Ruđer Bošković"; naslovni redovni profesor Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku
+385 1 456 1083
1613

Bruno Polak

+385 1 457 1241
1797 1201

Sanjica Rak
dr.sc.

viši asistent
+385 1 457 1293
1545 1305

Jelena Repar

+385 1 457 1316
1546 1866

Ivica Rubelj
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 457 1275
1678 1623

Branka Salopek Sondi
dr.sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 1143
1643

Ana Smolko
dipl. ing. bio.

stručni suradnik
+385 1 456 0987
1642 1202

Marija-Mary Sopta
Dr.sc.

Viši znanstveni suradnik
+385 1 456 0948
1644 1728
098 9696 288

Nikolina Stojanović
dr.sc.

viši asistent
+385 1 456 1145
1545 1876

Dunja Šamec
dr.sc

viši asistent
+385 1 456 0987
1642

Ivana Šarić

+385 1 457 1369
1201 1797

Eva Šatović
dr.sc.

viši asistent
+385 1 457 1322
1828

Ana Šimatović
dr.sc.

viši asistent
+385 1 456 1099
1299

Jasminka Štefulj
dr.sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 457 1350
1615 1755
++385 (0)95 866 4106

Iva Tolić
Prof. dr. sc.

Znanstvena savjetnica
+385 1 457 1370
1730 1201

Petar Tomev Mitrikeski
dr. sc.

+385 1 4561 099
1299

Ana Tupek
ing.medicinsko-laboratorijske dijagnostike

viši tehničar
+385 1 456 1145
1545 1876

Đurđica Ugarković
prof. dr. sc.

znanstvena savjetnica IRB-a, naslovna redovita profesorica PMF-a u Zagrebu
+385 1 456 1197
1619 1445

Martina Vacka

1654

Lea Vojta
dr. sc.

Znanstveni suradnik
+385 1 468 0238
1561 1519

Dušica Vujaklija
dr.sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 457 1258
1459

Kruno Vukušić

+385 1 457 1241
1797 1201

Igor Weber
Prof. dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 457 1219
1517

Davor Zahradka
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 0971
1546

Ksenija Zahradka
dr. sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 456 0971
1546

ADP-ribozilacija proteina u modelnom prokariotu Streptomyces coelicolor i čovjeku

Posttranslacijska modifikacija proteina ima važnu ulogu u regulaciji funkcije proteina i interakciji proteina s drugim molekulama. ADP-ribozilacija proteina je posttranslacijska modifikacija kojom se skupina ADP-riboze iz NAD+ prenosi na ciljne proteine.

više »

Centromerna genomika beskralješnjaka (CENGEN)

Glavni istraživač: Miroslav Plohl

Glavni cilj ovog projekta je identificirati proteine CenH3 i njima pridružene sekvence DNA, kao i njihove nefunkcionalne varijante kako bi se istražila genomika različito organiziranih centromera: bogatim u satelitnim DNA, oskudnim u satelitnim DNA te raspršenim na holocentričnim kromosomima.

više »

Comparative phosphoproteome analysis of S. rimosus oxytetracycline producers strains

Glavni istraživač: Dušica Vujaklija

The aim of this project is to determine the role of protein phosphorylation in antibiotic production from industrially important bacterium.

više »

Functional characterization of the fungal specific protein Taf14 in S.cerevisiae and C. albicans

Invasive fungal infections have become an important cause of mortality in immunocompromised and severely ill patients, in both the developing world and western countries.

više »
Sekvenciranje DNA

Sekvenciranje DNA

Usluga određivanja slijeda nukleotida u molekuli DNA Sangerovom metodom.

više »