Phylogeny-Ontogeny

Laboratorij za evolucijsku genetiku (LEG)

LEG se sastoji od tri neovisne istraživačke grupe koje iz različitih aspekata prilaze problemima u evolucijskoj genetici. (Grupa dr. Ugarković, Grupa dr. Brčić-Kostić i Grupa dr. Domazet-Lošo)

Đurđica Ugarković

Voditelj laboratorija

prof. dr. sc. Đurđica Ugarković

+385 1 456 1197

Grupa dr. Ugarković - Molekularna evolucija i funkcija nekodirajuće DNA 

Grupa Brčić-Kostić - Genetika mikroorganizama i populacijska genetika

Grupa Domazet-Lošo - Evolucijska razvojna biologija i evolucijska genomika

left right

Ana Šimatović
dr.sc.

viši asistent
+385 1 456 1099
1299

Branka Bruvo Mađarić
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 457 1273
1603 1445

Đurđica Ugarković
prof. dr. sc.

znanstvena savjetnica IRB-a, naslovna redovita profesorica PMF-a u Zagrebu
+385 1 456 1197
1619 1445

Krunoslav Brčić-Kostić
dr.sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 457 1285
1417 1608

Petar Tomev Mitrikeski
dr. sc.

Znanstveni suradnik
+385 1 4561 099
1299

Tomislav Domazet-Lošo
Izv. prof. dr. rer. nat.

viši znanstveni suradnik
1417 1302

Željka Pezer Sakač
dr. sc.

viši asistent (znanstveni novak)
+385 1 457 1264
1445
PhyLoss

PhyLoss

Glavni istraživač / voditelj: Tomislav Domazet-Lošo

HRZZ Istraživački projekti: Filostratigrafija nastanka i gubitka gena
Broj projekta: IP-2016-06-5924
Znanstveno područje: Prirodne znanosti

Znanstveno polje: Biologija
Trajanje projekta (u mjesecima): 48

više »

Satellite DNA in gene regulation and environmental adaptation (SatGenReg)

Glavni istraživač / voditelj: Đurđica Ugarković

Repetitive elements can be a source of regulatory sequences and could act to distribute regulatory elements throughout the genome. In particular, mobile transposable elements are known to be a source of noncoding material that influences evolution of gene regulatory networks.

više »