Fitohormoni u abiotskom stresu kupusnjača: mehanizam tolerancije i primjena

Datum početka projekta
01.09.2015.
Datum kraja projekta
31.08.2019.
Status
Aktivan
Kategorija projekta
Projekti Hrvatske zaklade za znanost
Više informacija
https://sites.google.com/site/phytobracro/about-us

Biljne vrste iz porodice Brassicaceae su široko rasprostranjene povrtne kulture. Abiotički stres poput suše i povećanog saliniteta tla su primarni uzroci gubitka u poljoprivrednoj proizvodnji. Fitohormoni su ključni za prilagodbu biljaka nepovoljnim uvjetima regulirajući procese kao što su fotosinteza, aktivnosti antioksidacijskih enzima, akumulacija sekundarnih metabolita, promjene u ekspresiji gena itd. Biljni hormoni auksini djeluju kao regulatori u većini odgovora biljaka na stres kroz složene interakcije s hormonima stresa: salicilnom (SA), abscizinskom (ABA), jasmonskom (JA) kiselinom i brazinosteroidima (BRA). Cilj ovog projekta je istražiti mehanizme odgovora odabranih biljaka iz porodice krstašica na stres uzrokovan sušom i povećanim salinitetom: kineski kupus (Brassica rapa), bijeli kupus (B. oleracea var. capitata) i raštika (B. oleracea var. acephala) kroz integrativni pristup koji podrazumjeva metode mjerenja fotosinteze, biokemijske metode dijagnostike stresa, metabolomiku (analize biljnih hormona i sekundarnih metabolita), molekularna funkcionalna te aplikativna istraživanja. Poseban naglasak će biti na ulozi fitohormona auksina i interakcijama s hormonima stresa (SA, ABA, JA, BRA) u odgovoru na sušu i povećani salinitet te potencijalnim mehanizmima tolerancije. Biljni hormoni biti će analizirani UHPLC-MS/MS metodom. Sekundarni metaboliti, polifenoli i glukozinolati biti će mjereni spektrofotometrijski i UHPLC-MS/MS metodama. Funkcionalna istraživanja će biti provedena na linijama uročnjaka (Arabidopsis thaliana) koje imaju mutacije u genima odgovornim za homeostazu auksina (gh3, ilr). Rezultati analiza bioaktivnih spojeva (hormona i sekundarnih metabolita) će biti korelirani s fiziološkim i biokemijskim podatcima (parametri fotosinteze, ROS, antioksidacijski enzimi, prolin, glutation, karbonili). Biljni hormoni stresa će biti ispitani kao potencijalni biostimulatori tolerancije na sušu i povećani salinitet aplikacijom na list i tretmanom korijena.

Glavni istraživač / voditelj
Branka Salopek Sondi

Branka Salopek Sondi, dr.sc.

znanstveni savjetnik +385 1 456 1143

Ostali suradnici

Institut Ruđer Bošković:

 • dr. sc. Dunja Šamec
 • dr.sc.  Snježana Mihaljević
 • Iva Pavlović, mag. ing. mol. biotech
 • Ana Smolko, mag. mol. bio.

Sveučilište u Zagrebu, Prirodnoslovno-matematički fakultet

 • dr.sc. Nataša Bauer
 • dr.sc. Sandra Radić Brkanac
 • Valerija Vujčić, mag.mol. bio.

Sveučilište u Osijeku

 • dr. sc. Hrvoje Lepeduš
 • dr.sc. Jasenka Antunović Dunić
 • dr.sc. Selma Mlinarić

TU Dresden

 • dr.sc. Jutta Ludwig-Müller

Palacký University Olomouc

 • dr.sc. Ondřej Novák