INSILCELL – Molekularni mehanizmi povećanja osjetljivosti na protutumorske lijekove stanica karcinoma dojke i melanoma utišavanjem integrina

INSILCELL – Molekularni mehanizmi povećanja osjetljivosti na protutumorske lijekove stanica karcinoma dojke i melanoma utišavanjem integrina

Hipoteza: Utišavanje integrina pomoću integrin-specifičnih siRNA može povećati osjetljivost trostruko negativnih stanica tumora dojke ili melanoma na protutumorske lijekove te smanjiti migraciju i invaziju. Koji signalni putevi su za to odgovorni?

Datum početka projekta
01.09.2014.
Datum kraja projekta
31.08.2018.
Status
Aktivan
Kategorija projekta
Projekti Hrvatske zaklade za znanost
Šifra projekta
IP-11-2013-2465

Otkrivanje molekularnih mehanizama uključenih u otpornost tumorskih stanica na protutumorske lijekove može povećati temeljno znanje o signalnim putevima uključenim u otpornost i poboljšati ishod terapije u pacijenata s otpornim tumorima koji imaju lošu prognozu, kao što su trostruko negativni tumor dojke (engl.triple negative breast cancer, TNBC) i metastatki melanom. Integrini su molekule na površini stanice koje određuju osjetljivost na protutumorske lijekove, migraciju i invaziju, te stoga predstavljaju pogodne ciljne molekule za terapiju tumora. Fokalne adhezije (FA) su mjesta vezanja stanice s izvanstaničnim matriksom, a čiji proteinski sastav može modulirati odgovor na protutumorske lijekove.

Ovaj projekt istražuje molekularne mehanizme povećanja osjetljivosti trostruko negativnih stanica tumora dojke i melanoma na protutumorske lijekove paklitaksel, vinkristin i cisplatinu nakon utišavanja integrina αvβ3, αvβ5, αvβ6, α3β1, α4β1 i α5β1 pomoću siRNA specifičnih za podjedinice integrina (β3, β5, β6, αv, α3, α4 or α5). Osim toga, naš je cilj istražiti kako utišavanje integrina utječe na migraciju i invaziju tumorskih stanica. Istražit ćemo sastav proteina fokalnih adhezija prije i nakon utišavanja integrina. Konačno, pratit ćemo stvaranje i evoluciju FA u živim stanicama tijekom vezanja na podlogu i migracije.  

Razumijevanje signalnih puteva uključenih u osjetljivost tumorskih stanica na protutumorske lijekove, procese migracije i invazije, može povećati naše znanje biologije tumorskih stanica i otkriti nove ciljne molekule za liječenje TNBC i melanoma.

Glavni istraživač / voditelj

Ostali suradnici

Maja Osmak, PhD

e-mail: Maja.Osmak@irb.hr

 

Anamaria Brozovic, PhD

e-mail: Anamaria.Brozovic@irb.hr

 

Mario Cindrić, PhD

e-mail: Mario.Cindric@irb.hr

 

Mirela Baus Lončar, PhD

e-mail: Mirela.Baus.Loncar@irb.hr

 

Sanjica Rak, PhD

e-mail: Sanjica.Rak@irb.hr

 

Nikolina Stojanović, PhD

e-mail: Nikolina.Stojanović@irb.hr

 

 

Tihana De Zan, mag. biol. mol.

e-mail: Tihana.De.Zan@irb.hr

 

Ivana Steiner, mag. mol. biotech.

e-mail: Ivan.Steiner@irb.hr

 

 

 

 

Konzultanti:

 

Prof. Igor Weber, PhD

Laboratory for electronic mycroscopy, Ruđer Bošković Institute, Zagreb, Croatia

 

Prof. Gerhard Fritz

Institute for Toxicology, Heinrich-Heine-University Düsseldorf, Düsseldorf, Germany

 

Maja T Tomicic, PhD

Department of Toxicology, University Medical Center Mainz, Mainz, Germany