Određivanje ključne(ih) miRNA u svrhu reguliranja lijekom potaknute epitelno-mezenhimalne tranzicije

Datum početka projekta
01.01.2018.
Datum kraja projekta
31.12.2019.
Status
Aktivan
Kategorija projekta
Bilateralna znanstveno-istraživačka suradnja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa

Iako većina žena s naprednim rakom jajnika reagira na prvi ciklus kemoterapije, u većini slučajeva odgovor na terapiju nije dugotrajan. Činjenica je da se rak jajnika uglavnom dijagnosticira kasno, kada je već metastaziran i razvio križnu otpornost na lijekove, te je njegov tretman uglavnom neuspješan.

Epitelno-mezenhimalna tranzicija (EMT) je biološki proces koji omogućuje da polarizirana stanica epitelnog tipa, koja normalno djeluje u interakciji s membranom preko svoje bazalne površine, prolazi kroz niz biokemijskih promjena te postaje stanica mezenhimalnog tipa. Osnovna obilježja EMT-a su gubitak ekspresije E-kadherina, a povećanje ekspresije mezenhimalnih markera kao što su vimentin i / ili fibronektin.

MikroRNA (miRNA) su skupina malih ne-kodirajućih RNA koje reguliraju ekspresiju gena na post-transkripcijskoj razini. One se vežu na komplementarne sekvence ciljnih RNA transkripata, što rezultira utišavanjem gena. Budući da su miRNA uključene u regulaciju različitih ciljnih RNA, prepoznate su kao glavni regulatori velikog broja bioloških puteva. E-kadherin i drugi EMT regulatori glavni su ciljevi miRNA. Osim članova miRNA-200 obitelji, ulogu u EMT imaju i druge miRNA-e kao što su miR-10, miR-155, miR-7, miR-221/222.

Unatoč saznanjima koje danas imamo o EMT i otpornosti tumora na lijekove, uloga EMT-a u odgovoru tumora na terapiju nije potpuno poznata, kao i koji signalni put (evi) povezuju EMT i otpornost na lijekove. Bilateralna suradnja između prof. dr. Ćuliga (Sveučilište Innsbruck) i dr. Brozović, usmjerena na proučavanje miRNA, koje povezuju ova dva fenomena, s ciljem da se podaci o mogućim novim ciljevima u svrhu uspješnije terapije raka jajnika.

Glavni istraživač / voditelj
Anamaria Brozović

Anamaria Brozović, dr. sc.

viši znanstveni suradnik +385 1 456 1145