Molekularna dijagnostika genetskih bolesti

DNA elektroforeza

U našem laboratoriju bavimo se dijagnosticranjem slijedećih genetskih bolesti:

  • Fragilni X sindrom
  • Huntingronova bolest
  • Miotonična distrofija
  • Friedrichova ataksija
  • Spinalno cerebralna ataksija
  • Duchenne-ova mišična distrofija

Za testiranja se možete naručiti preko suradnih ustanova - Klaićeva bolnica Zagreb i KBC Split ili nas direktno kontaktirati.

Kontakt:

Silva Katušić Hećimović

Silva Katušić Hećimović, doc.dr.sc.

viši znanstveni suradnik +385 1 457 1327
Najnoviji radovi ZMM-a