SuMERA - Sirtuin3 kao posrednik mitohondrijske funkcije u estrogen-ovisnoj otpornosti na oksidativni stres i prehranu s visokim udjelom masti

SuMERA - Sirtuin3 kao posrednik mitohondrijske funkcije u estrogen-ovisnoj otpornosti na oksidativni stres i prehranu s visokim udjelom masti
Datum početka projekta
01.09.2015.
Datum kraja projekta
31.08.2018.
Status
Aktivan
Kategorija projekta
Znanstveni projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
Šifra projekta
Hrzz No 4533

Sirtuini čine obitelj proteina koji imaju važnu i dobro istraženu ulogu za regulaciju procesa starenja u kvascima i D. melanogaster. U višim organizmima njihova je uloga u starenju znatno slabije istražena. Sirtuin 3 (SIRT3) je jedini član porodice proteina SIRT čija se aktivnost može povezati sa dužinom života u ljudi. SIRT3 je glavni regulator mitohondrijske funkcije, te ima važnu ulogu u održavanju oskidacijsko-redukcijske ravnoteže u mitohondrijima. Poremećaj oksidacijsko-redukcijske ravnoteže u stanici zbog povećanog stvaranja reaktivnih kisikovih vrsta (ROS), uzrokuje oksidacijski stres koji za posljedicu ima oksidacijska oštećenja proteina, lipida i nukleinskih kiselina, te doprinosi smanjenu mitohondrijske funkcije. Progresivno nakupljanje oksidacijskih oštećenja u stanici i slabljenje funkcije mitohondrija prethodi nastanku bolesti povezanih sa starenjem. Ženski spol općenito, pokazuje manji stupanj pojavnosti bolesti i patologija povezanih sa starenjem, što se pripisuje zaštitnoj ulozi ženskih spolnih hormona, u prvom redu estrogena (E2). Uloga E2 u zaštiti stanica od štetnog djelovanja reaktivnih vrsta utvrđena je na velikom broju modela. Poznato je da E2 svoju zaštitnu ulogu ostvaruje prvenstveno pojačavajući učinkovitost pretvorbe energije u mitohondrijima i aktivacijom zaštitnih mehanizama u stanici, međutim nije poznato sudjeluje li u tim procesima protein SIRT3. Naš cilj utvrditi ulogu proteina SIRT3 u zaštiti stanica od oksidacijskog stresa posredovanoj estrogenom na modelima in vitro i in vivo.

U svrhu određivanja povezanosti između SIRT3, te zaštitnog učinka estrogena na funkciju mitohondrija i otpornost na oksidacijski stres, planiramo koristiti farmakološki, nutritivni i genetički pristup. Uspješan završetak planiranog projekta znatno bi doprinjeo razumijevanju mehanizama djelovanja mitohondrijskog proteina SIRT3, te njegove uloge kao potencijalne farmakološke ciljne molekule. Nadalje, razumjevanije razlika između zaštitnog i štetnog djelovanja estrogena nužan je preduvjet za razvoj lijekova koji bi pomogli u liječenju i sprečavanju bolesti povezanih sa starenjem, kod kojih bi štetan utjecaj estrogena bio sveden na minimum.

Glavni istraživač / voditelj
Tihomir Balog

Tihomir Balog, Dr.sc

znanstveni savjetniik +385 1 457 1337

Ostali suradnici

Mirko Hadžija, dr.sc.

Marijana Popović Hadžija, dr.sc.

Sandra Sobočanec, dr.sc.

Borka Kušić, dr.sc.

Ana Šarić, dr.sc.

Iva Pešun Međimorec

Najnoviji radovi ZMM-a