Pogon laboratorijskih životinja

Pogon laboratorijskih životinja

Pogon laboratorijskih životinja (PLŽ) djeluje u sklopu Zavoda za molekularnu medicinu Instituta «Ruđer Bošković». U Pogonu laboratorijskih životinja se uzgajaju jezgre pet srođenih mišjih sojeva BALB/c, CBA/H C3Hf/Bu, C57BL/6-Ly5 i NOD, kao i jedan nesrođeni soj HSD:ICR (CD-1), te dva soja štakora CDF/Fischer i Wistar Zagreb 5HT - (podsoj selekcioniran prema razini perifernog serotonina). Životinje se uzgajaju na način koji omogućava genetsku stabilnost sojeva, a životinje se nalaze pod stalnim veterinarskim nadzorom zdravstvenog stanja.

Pogon laboratorijskih životinja proizvodi miševe i štakore za potrebe znanstvenika Instituta «Ruđer Bošković» kao i za vanjske naručioce.
 
Ranko Stojković

Voditelj laboratorija

dr.sc., dr.med.vet. Ranko Stojković

+385 1 456 0992
Fax: ++385 1 456 0992

Voditelj Pogona laboratorijskih životinja:

Telefon/Fax: +385 1 456 0992

Kućni telefon 1704

e-mail: stojkov@irb.hr

Zaposlenici u Pogonu laboratorijskih životinja:

Telefon: 385 1 456-0950

Kućni telefoni 1815 i 1813

e-mail: plz@irb.hr

left right

Pogon laboratorijskih životinja (PLŽ) osnovan je 1961. godine u sklopu biološkog odsjeka Instituta „Ruđer Bošković“ i od tada neprestano djeluje.

Pogon laboratorijskih životinja se prostire na oko 250 m2,  te se sastoji od uzgojnog i pokusnog dijela. Pokusni dio Pogona laboratorijskih životinja čine: četiri prostorije za smještaj miševa, dvije prostorije za smještaj štakora, prostorija za smještaj mačaka, dva laboratorija za rad sa životinjama, jedinica za karantenu (izolaciju), prostorija i laboratorij za sterilan rad sa životinjama (imunodeficijentni modeli), laboratorij za rad sa staničnim kulturama te potrebni prateći sadržaji. Pogon laboratorijskih životinja opremljen je odgovarajućom opremom i uređajima koji osiguravaju propisane uvjete rada sa životinjama u skladu s Direktivom 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe kao i u skladu s odredbama Zakona o zaštiti životinja (NN 135/2006.)

Ranko Stojković
dr.sc., dr.med.vet.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 0992
1704
++385 91514 1256

Goran Goleš

+385 1 456 0950
1815 1813

Višnja Novalić

+385 1 456 0950
1815 1813

Maja Boranić

+385 1 456 0950
1815 1813

Siniša Ivanković
dr.sc.

+385 1 456 0950
1816 1815
Proizvodnja laboratorijskih životinja

Proizvodnja laboratorijskih životinja

U Pogonu laboratorijskih životinja se uzgajaju jezgre pet srođenih mišjih sojeva BALB/c, CBA/H C3Hf/Bu, C57BL/6-Ly5 i NOD, kao i jedan nesrođeni soj HSD:ICR (CD-1), te štakori (Wistar Zagreb 5HT - podsoj selekcioniran prema razini perifernog serotonina). Životinje se uzgajaju na način koji omogućava genetsku stabilnost sojeva, a životinje se nalaze pod stalnim veterinarskim nadzorom zdravstvenog stanja.

Pogon laboratorijskih životinja proizvodi miševe i štakore za potrebe znanstvenika Instituta «Ruđer Bošković» kao i za vanjske naručioce.

više »
Zahtjev za odobravanje obavljanja projekata na životinjama

Zahtjev za odobravanje obavljanja projekata na životinjama

Ispunjen Zahtjev za odobravanje projekata koji se obavljaju na životinjama potrebno je:

 1. poslati e-poštom na adresu bep@irb.hr,

 2. Dva ispisana i potpisana primjerka Zahtjeva dostaviti Bioetičkom povjerenstvu putem pisarnice IRB-a.

 Zahtjeve ne šaljite sami na Ministarstvo već će to za Vas učiniti Bioetičko povjerenstvo po završetku predviđene procedure.

više »
Popis knjiga koje se nalaze u Pogonu laboratorijskih životinja

Popis knjiga koje se nalaze u Pogonu laboratorijskih životinja

Narudžbenica za pokusne životinje

Narudžbenica za pokusne životinje

Najnoviji radovi ZMM-a