Laboratorij za biokemiju proteina i molekulsko modeliranje

U izradi.

Sanja Tomić

Voditelj laboratorija

Prof. dr. sc. Sanja Tomić

+385 1 457 1251
left right

U izradi.

Antonija Tomić
dr. sc.

Znanstveni novak/asistent
+385 1 457 1251
1265

Marina Grabar Branilović
dr. sc.

znanstveni novak
+385 1 456 1025
1335

Marko Tomin
mag. chem.

Asistent
+385 1 456 1025
1335

Mihaela Matovina
dr. sc.

znanstvena suradnica
+385 1 457 1223
1292 1205

Sanja Tomić
Prof. dr. sc.

znanstvena savjetnica
+385 1 457 1251
1265
human DPP III

Povezanost fleksibilnosti, aktivnosti i strukture u porodici dipeptidil-peptidaza III

Glavni istraživač / voditelj: Sanja Tomić

U okviru ovog projekta istraživat će se raznolikost u evolucijski sačuvanoj porodici dipeptidil-peptidaza III (porodica metalopeptidaza M49, prema bazi Merops) karakterizacijom njihovih katalitičkih, strukturnih i dinamičkih svojstava.  U ostvarenju ciljeva projekta primijenit će se multidisciplinarni pristup u kojem će metode molekularne biologije, biokemije i masene spektrometrije biti dopunjene bioinformatikom, makromolekularnom kristalografijom te molekulskim modeliranjem.

više »

Razjašnjavanje fizioloških uloga ljudske dipeptidil peptidaze III

Cilj ovog projekta je određivanje fiziološke uloge i važnosti proteina DPP III u bolesti određivanjem njegovih interakcijskih proteina pomoću različitih molekularno-bioloških metoda.

više »