#Nove strategije za asimetričnu pripravu kvaternih stereogenih centara, ključnih strukturnih elemenata prirodnih spojeva

#Nove strategije za asimetričnu pripravu kvaternih stereogenih centara, ključnih strukturnih elemenata prirodnih spojeva
Datum početka projekta
01.01.2018.
Datum kraja projekta
31.12.2019.
Status
Aktivan
Kategorija projekta
Bilateralna znanstveno-istraživačka suradnja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
Ugovoreni iznos financiranja
60.000,00 kn HRK
Glavni istraživač / voditelj
Matija Gredičak

Matija Gredičak, dr.sc.

znanstveni suradnik +385 1 456 0998

Ostali suradnici

Danijel Glavač, mag. appl. chem.

Dr. sc. Ivanka Jerić