B) HAMAG-BICRO Program provjere inovativnog koncepta: PoC6_11_47 "Nova dijagnostička metoda za demenciju Alzheimerovog tipa"

Kategorija projekta
Projekti Poslovno-inovacijskog centra hrvatske (BICRO)

Ovim projektom provjerit će se validnost nove dijagnostičke metode za demencije Alzheimerovog tipa. Na projektu sudjeluju znanstvenici LBIS i Laboratorija za molekularnu neuropsihijatriju (LMNP), partneri su specijalisti i znanstvenici Zavoda za biologijsku psihijatriju i psihogerijatriju, Klinike za psihijatriju Vrapče.

Glavni istraživač / voditelj
Ivo Crnolatac

Ivo Crnolatac, dr. sc.

znanstveni suradnik +385 1 457 1326