Mikroviskozimetrija

Mikroviskozimetrija

Lovis 2000 M je viskozimetar s kotrljajućom kuglicom, koji mjeri vrijeme kotrljanja kuglice kroz tekućine prema Hoeppler-ovom principu. Za mjerenje je potrebno 100µL uzorka. Rezultati se mogu izraziti kao intrinzička, kinematička ili dinamička viskoznost. 

Cijena: po dogovoru

Osobe za kontakt:

Ivo Piantanida

Ivo Piantanida, dr. sc.

znanstveni savjetnik +385 1 457 1326
Ivo Crnolatac

Ivo Crnolatac, dr. sc.

znanstveni suradnik +385 1 457 1326