Snimanje fluorimetrom Agilent Eclipse

Varian Eclipse s termostatom

Fluorimetar Agilent Eclipse s mogućnošću snimanja fluorescencije, fosforescencije, kemi/bio-luminescencije i time-resolved fosforescencije. Izvor pobude: Xenon lampa.

Dodatna oprema:
Peltier držač za 4 kivete
Kontrola magnetskog miješanja uzoraka
Kontrola temperature uzorka u području -10 – 150°C uz točnost 0,05°C.
Kivete optičkog puta: 0,1 mm; 0,2 mm; 1 mm; 5 mm; 10 mm

Uvjeti korištenja:
Rezervacija vremena snimanja po dogovoru s odgovornom osobom.
Obavezan upis trajanja (u satima) korištenja instrumenta.
 

Cjenik (po satu)

za korisnike iz Instituta Ruđer Bošković                            5,00 kn/h

za korisnike u sustavu znanosti RH a izvan IRB                 7,14 kn/h

za korisnike koji nisu u sustavu znanosti RH                 264,29 kn/h

Smještaj instrumenta:
Laboratorij za studij interakcija biomakromolekula
IV. krilo, soba 1c

Kontakt:

Lidija-Marija Tumir

Lidija-Marija Tumir, dr. sc.

Znanstvena suradnica +385 1 457 1220
Ivo Piantanida

Ivo Piantanida, dr. sc.

znanstveni savjetnik +385 1 457 1326
Ivo Crnolatac

Ivo Crnolatac, dr. sc.

znanstveni suradnik +385 1 457 1326